Huggenberger: Det har været voldsomt
Tine Aurvig-Huggenberger vandt første runde i 2010. På mandag afgør Østre Landsret, om hun også vinder anden runde. Foto: Jens Dresling / POLFOTO
Østre Landsret afgør på mandag appelsagen om den tidligere LO-næstformand Tine Aurvig Huggenbergers ret til pension fra LO.

"Jeg håber, det er slut nu. Det har varet meget, meget længe."

Sådan siger tidligere LO-næstformand Tine Aurvig-Huggenberger forud for Østre Landsrets afgørelse i appelsagen, der kommer på mandag.

LO tabte i 2010 pensionsstriden i byretten til Tine Aurvig-Huggenberger, der fik rettens ord for, at LO skal betale til hendes pensionsordning, til hun fylder 62 år.

Og det på trods af, at hun selv valgte at forlade LO i 2007, efter at hun havde tabt kampen om formandsposten til Harald Børsting.

Sagen har varet i fire år, og Tine Aurvig-Huggenberger håber nu at få den på afstand.

"Det har været enormt slidsomt. Alle, som har været i forbindelse med retssystemet, ved, at det er voldsomt. HK har hjulpet mig meget, men det fjerner jo ikke, at det er voldsomt at skulle igennem en retssag mod sine tidligere kolleger," siger hun til Newspaq.

48-årige Huggenberger, der i dag arbejder som kommunikationsrådgiver, understreger dog, at hun stadig hilser på gamle kolleger, hvis hun møder dem på gaden.

"Jeg har masser af gode venner i fagbevægelsen," siger den tidligere LO-næstformand og pointerer, at hun ikke har trukket LO i retten for at skade fagbevægelsen men fordi, sagen er principiel for hende.

Hvis Østre Landsret stadfæster byrettens afgørelse, betyder det, at Tine Aurvig-Huggenberger kan hæve to tredjedele af en LO-næstformands løn fra hun fylder 62 og resten af livet.

Det betyder, at hun samlet set har et pensionskrav på op mod otte millioner kroner.

Arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, Jesper Due, der har fuldt sagen tæt, tror, at LO, trods nederlag i byretten, har en reel chance for at vinde i landsretten.

Det skyldes, at landsretten i højere grad end byretten har fokuseret på, at Tine Aurvig-Huggenberger var politisk valgt og ikke ønskede at fortsætte i organisationen.

"Landsretten har fået klargjort, at der er tale om et ansættelsesforhold i en politisk organisation, hvor man er valgt, og ikke et gængs ansættelsesforhold. Tine Aurvig-Huggenberger vælger selv at forlade LO. Det burde tale til LO's fordel," siger han til Newspaq.

Arbejdsmarkedsforskeren tror ikke, at en sag som den mellem LO og Tine Aurvig-Huggenberger vil opstå igen - nogensinde.

"LO har ændret på pensionsforholdene, så dette ikke vil kunne ske igen," siger han.

Hvis Tine Aurvig-Huggenberger taber i Østre Landsret, vil hun overveje at få sagen for en tredje instans nemlig Højesteret.

faktaboks

Sagen kort:

Som lønnet tillidsmand i LO-fagbevægelsen i 20 år har man ret til pension på to-tredjedele af slutlønnen "ved afgang fra LO".

Striden står netop om, hvordan ordet "afgang" skal tolkes. LO mener, at det er afgang til pension, hvor aldersgrænsen er 62 år. Tine Aurvig-Huggenberger mener, at det er nok at stoppe i LO som følge at et tabt formandsvalg.

Den såkaldte tilsagnspension blev afskaffet på LO-kongressen i 2003. Kun LO-formand Harald Børsting og faglig sekretær Marie Louise Knuppert har mulighed for at få den lukrative pension, når de går af.