Finanslov: Flere opholdstilladelser skal inddrages

Personer fra Afghanistan, Etiopien, Nigeria, Pakistan og Sydsudan risikerer at få inddraget opholdstilladelse.

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til at sende markant flere flygtninge tilbage til deres hjemlande. Det fremgår af aftalen om finansloven.

Parterne fortsætter mandag forhandlinger om en særskilt udlændingeaftale. Men allerede i fredagens aftale om finansloven fremgår det, at flere skal sendes ud af Danmark.

- Vi skal dæmme op for tilstrømningen til Danmark. Det vil i den forbindelse have stor værdi, at Danmark er kendt for, at vi har viljen og evnen til at agere hurtigt og effektivt, når muligheden for inddragelse af opholdstilladelser og efterfølgende hjemrejse opstår.

- Det kan sende et signal til migranter og andre om ikke at rejse til Danmark, hedder det i aftalen om finansloven.

Den blev fredag aften indgået efter et kort møde i Finansministeriet.

Af aftalen fremgår det, at det især er personer fra Afghanistan, Etiopien, Nigeria, Pakistan og Sydsudan, der risikerer at få inddraget deres opholdstilladelse.

- Det er vigtigt at sende et klart signal til flygtninge og andre udlændinge med behov for beskyttelse om, at man - så længe man har tidsbegrænset opholdstilladelse - skal være indstillet på at vende hjem, når behovet for beskyttelse ophører.

- Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker derfor at afsætte yderligere ressourcer til at styrke den nuværende indsats med at indhente baggrundsoplysninger om udlændinges hjemlande.

- Det skal bidrage til at sikre, at udlændingemyndighederne har de fornødne oplysninger i forbindelse med sager om inddragelse/nægtelse af forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser, hedder det i aftalen.

Her lægger parterne samtidig op til at slå langt hårdere ned på asylansøgere, der snyder i ansøgningsprocessen eller på anden måde begår "svig".

- Vi skal sikre, at udlændingen ikke modtager beskyttelse i Danmark på et forkert grundlag. Og hvis en flygtning har fået asyl på baggrund af svig, skal opholdstilladelsen som udgangspunkt inddrages, fremgår det.

Blandt andet skal brugen af biometrisk identitetskontrol styrkes. Det kan blandt andet være med til at fastslå, om en asylansøger rent faktisk er mindreårig.

Kontrollen med identitets- og dokumentsvindel skal styrkes. Og det skal som udgangspunkt koste opholdstilladelsen, hvis man har snydt med eksempelvis et pas.

Samtidig vil der også blive slået ned på flygtninges rejser til hjemlandet.

- Hvis en flygtning rejser på turist- eller ferierejse til hjemlandet, må det umiddelbart tolkes således, at flygtningen ikke frygter ophold i sit hjemland.

- Dette må indebære, at der med rette kan sås tvivl om personens reelle grundlag for beskyttelsesstatus i Danmark.

- Vi vil afsætte midler til at kontrollere flygtninges hjemrejser og derved sikre et bedre grundlag for at inddrage en opholdstilladelse, hedder det i aftalen.

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.