Faxe Kommune Faxe er regional vinder af Kommunernes Trafiktest 2017
Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har gennemført den årlige "Kommunernes Skoletrafiktest" for igen at tage temperaturen på, hvor højt trafiksikkerhed bliver prioriteret. Faxe Kommune blev regional vinder i år.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Ifølge Rådet for Sikker Trafik kommer der årligt flere end 2000 børn i alderen 7 til 14 år på skadestuen, efter at de er kommet til skade som fodgænger eller cyklist i trafikken.

Derfor arbejder mange kommuner, skoler og forældre sammen om at ruste børnene bedre, så de tidligt bliver bevidste om faremomenter i trafikken og lærer at passe på sig selv og deres venner.

Det er også tilfældet i Faxe Kommune.

Faxe Kommune udmærker sig i år ved at være regional vinder af Kommunernes Skoletrafiktest, da indsatsen på området giver kommunen 73 ud af 100 mulige point på skoletrafikområdet.

Rådet for Sikker Trafik skriver, at det gode resultat skyldes, at Faxe Kommune har en bred indsats, hvor der er afsat tid til trafikundervisning på skolerne og hvor en god andel af skoleeleverne tager cyklist- og gåprøven. Samtidig får hele 38 procent af eleverne i de ældste klasser et foredrag med en Live-ambassadør, som er en person, der selv lever med konsekvenserne af en trafikulykke.

Kæmpe opbakning i kommunerne

97 ud af landets 98 kommuner har deltaget i Rådet for Sikker Trafik og TrygFondens "Kommunernes Skoletrafiktest 2017". Fælles for de regionale vinderkommuner er, at de alle har et godt samarbejde på tværs af forvaltningerne og med skolerne.

Det betyder, at kommunens visioner på trafikområdet også kommer ud i klasselokalerne, så der i vinderkommunerne er en høj grad af trafikundervisning.

- Det er et resultat, vi kan være stolte af, siger Ivan Lilleng, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune.

- En stor del af æren tilfalder de engagerede færdselskontaktlærere på skolerne, som er med til at prioritere trafiksikkerheden i undervisningen og i samarbejdet med forældrene. Vi har også en trafikpolitik på skolerne, og derved har vi fokus på både forældrenes og børnenes adfærd i trafikken, de fysiske forhold og behovet for forbedringer. Det er en flot indsats, der bliver gjort af alle involverede, men vi er ikke i mål. Jeg ser det som en god inspiration til at fastholde en fortsat forbedring, tilføjer Ivan Lilleng.

I Faxe Kommune har byrådet afsat en million kroner årligt til lokale forbedringer af trafiksikkerheden generelt og seks millioner kroner årligt til nye cykelstier. Der er endvidere vedtaget konkrete handlingsplaner og politikker på området, fordi der grundlæggende er et ønske om at forbedre trafiksikkerheden og forholdene for de bløde trafikanter nu og fremadrettet.

I Rådet for Sikker Trafik er man glade for kommunernes engagement.

- Vi har et tæt samarbejde med de tekniske forvaltninger i kommunerne, og fra dem ved vi, at skoler og forældre forventer, at det alene er tekniske løsninger på vejene, der skal forbedre trafiksikkerheden for deres børn. Men det er umuligt at bygge sig ud af det hele. I 99 procent af alle ulykker handler det om trafikanternes adfærd. Derfor er trafikundervisning i skolerne så afgørende. Børn og unge skal have grundlagt de gode vaner tidligt - og det skal selvfølgelig ske i et tæt samarbejde med forældrene, siger Ursula Friis, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Se resultatet for alle landets kommuner på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside: www.sikkertrafik.dk/skoletrafiktest

Fakta:

99 % af ulykkerne i trafikken skyldes menneskelige fejl.

Over 10 gange så mange 16 årige som 6 årige kommer til skade i trafikken.

Over halvdelen af en årgang gennemfører cyklistprøven.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Regionale vindere:

Syddanmark: Aabenraa Kommune, landsvinder med 88 point.

Nordjylland: Thisted Kommune, 86 point.

Hovedstaden: Helsingør Kommune, 84 point.

Midtjylland: Herning Kommune, 75 point.

Sjælland: Faxe Kommune, 73 point.

Om undersøgelsen:

Hvert år tager Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden temperaturen på kommunernes indsats på trafiksikkerhedsområdet i forhold til børn og unge.

Det sker med "Kommunernes Skoletrafiktest", som angiver hvor gode kommuner og skoler er til at prioritere arbejdet med at gøre børn og unge mere sikre i trafikken. Kommunerne kan score op til 100 point afhængig af, hvor meget de gør.

- - - - - -

Mulig case I kan kontakte.

Jessi Henriksen, færdselslærer gennem de seneste tre år, Midtskolens afdeling Bavne i Dalby.

Her er nogle stikord fra Jessi om forskellige tiltag, hun har haft andel i.

I samarbejde med elevrådet lavet afdelingens trafikpolitik.

I samarbejde med skolens ledelse og kommunens trafikafdeling sikret en bredere cykel.

I et samarbejde mellem kommunens skoler, politiet, ungdomsskolen og beredskabet bliver der lavet en trafikdag for alle 9. klasserne. Her bliver der talt om alkohol, hørt fra trafikofre, der bliver talt om førstehjælp, blinde vinkler og meget mere.

Færdsel er sat på udskolings skema/eksamer.

Der er gjort stort brug af materialerne fra sikkertrafik.dk.

Som færdselslærer deltager Jessi i forældremøder.

Afd. Bavne har fået lavet en ny p-plads på med handicapparkeringsplads.

Der er lavet diverse events om morgenen med fokus på køre ordentligt og sætte børnene af på en forsvarlig måde.

Næste fokus er en happening med fokus på elever, som ikke cykler ordentligt.

I indskolingen er der gå-prøve. På mellemtrinnet er der cyklistprøve. I overbygningen er der fokus på materialerne fra sikkertrafik.dk.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News