Efterspørgsel på udlændinge
Efterskolerne vil have flere elever med udenlandsk baggrund. Et ophold på en efterskole kan hjælpe udlændingene til at klare en ungdomsuddannelse efterfølgende.

Hvis en elev med udenlandsk baggrund kommer på efterskole, kan den sociale balast, et ophold giver, være med til at eleven efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse, skriver Dr.dk.

Derfor har efterskoleforeningen fået 1,4 millioner kroner af Integrationsministeriets satspuljemidler, så det blandt andet bliver billigere for unge udlændinge at komme på efterskole.

Maren Ottar Alstrup er integrationskonsulent i Efterskoleforeninegn, og hun tror, at et efterskoleophold er en god løsning for mange unge med udenlandsk baggrund.

»Vi mener, at efterskolerne kan hjælpe dem videre mod en ungdomsuddannelse og modvirke det frafald, der tales så meget om. Frafaldet skyldes ikke kun, at de får lave karakterer og klarer sig dårligt i en række test. det handler også om at indgå i foskellige sociale sammenhæng, hvilket er en væsentlig del af et efterskoleophold,« siger Maren Ottar Alstrup til Dr.dk.

I øjeblikket har 260 af landets efterskoler 170 elever med udenlandsk baggrund. Det svarer til en procent af eleverne. I folkeskolen er 10 procent af eleverne udenlandske.