Djøf Djøf om OK18: Gamle travere med fortsat fokus på stram økonomi
Der er et stykke vej og en del udfordringer, vi skal håndtere i forhandlingerne, siger Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig om optakten til fornyelsen af de offentlige overenskomster i kommuner og regioner.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Udvekslingen af krav med de kommunale og regionale arbejdsgivere til de forestående forhandlinger om de kommunalt og regionalt ansattes overenskomster er nu afsluttet.

- Vi har nu set arbejdsgiverkravene til OK18. Det er gamle travere, hvor der igen er fokus på økonomien og forøgelse af arbejdskraftudbuddet. Og reguleringsordningen er også på dagsordenen. Kravene er udtryk for, at arbejdsgiverne ser medarbejderne som en udgift i stedet for ressource, så der er et stykke vej og en del udfordringer, vi skal håndtere i forhandlingerne, siger Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig.

Hun lægger vægt på, at også medarbejderne i kommuner og regioner på lønsedlen skal kunne se, at de får del i det økonomiske opsving, der er i samfundet.

Sara Vergo har noteret sig, at arbejdsgiverne lægger klar vægt på, at overenskomster og aftaler også denne gang skal fornys på et samfundsmæssigt forsvarligt niveau, og dermed lægger de op til en begrænset økonomisk ramme for forhandlingerne.

- Til gengæld lægger hverken de kommunale eller regionale arbejdsgivere op til store ideologisk opgør ved OK18. Der er ingen krav om markante forringelser. Det tager jeg som udtryk for, at arbejdsgiverne ønsker, at kommuner og regioner skal være attraktive arbejdspladser også i fremtiden, udtaler Sara Vergo.

Sara Vergo er særlig glad for, at Djøfs krav om indførelse af en fritvalgsmodel med mere frit valg mellem løn, pension og frihed har en fremtrædende rolle i de krav, den samlede lønmodtagerside har afleveret til arbejdsgiverne i både regionerne og kommunerne.

- Jeg håber, at arbejdsgiverne vil indgå i en konstruktiv dialog om kravet. Det vil være med til at fremtidssikre vores overenskomster - og bringe dem på niveau med det, vi kender fra det private arbejdsmarked.

Ud over en fritvalgsmodel er der også en række andre store emner, der skal løses ved forhandlingerne. Den betalte frokost skal nu ekspliciteres i overenskomsterne, rettighederne ved børns sygdom skal forbedres, og så skal seniorerne have bedre og mere fleksible vilkår.

- Det er dejligt, at mange af Djøfs krav er at genfinde i de krav, der nu har fundet vej til arbejdsgiverne. Jeg ser frem til konstruktive drøftelser med arbejdsgiverne i de kommende par måneder, slutter Sara Vergo.

Sara Vergo træffes for yderligere kommentarer på tlf. 31 37 39 20.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.