Blogindlæg Blogger: København skal være en bæredygtig by
"København skal gå forrest og være en bæredygtig by," skriver blogger Niko Grünfeld.

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

VERDEN STÅR midt i en kæmpe udfordring i form af klimakrisen. København er allerede en grøn by, men jeg mener, at København som en af verdens mest progressive byer bør gå forrest og tage mere ansvar for at sikre en by i bedre balance - med høj livskvalitet. København skal gå forrest og være en bæredygtig by.
 
I september slog op mod tusind københavnere ring om byens største grønne område; vores Central Park, Amager Fælled. Byens grønne lunger.
 
For et par uger siden protesterede jeg så sammen med andre københavnere foran By & Havn, der offentliggjorde planerne for at spise en stor del af Fælleden. Og i går var vi så knap 300 københavnere til debat om Amager Fælled, arrangeret af Amager Vest lokaludvalg.
 
Fælleden skal “udvikles”. Det er lidt skørt. For den er selve essensen af København. Den er symbolet på alt det, vi gør rigtigt, og grunden til, at verden forsøger at lære af København - at byens grønne og blå profil muliggør bæredygtige liv: sundhed, motion, balance, sjov, stimulerende naturoplevelser for alle. Det er beviset på, at en grøn by giver gode liv.
 
JEG ANERKENDER fuldt ud, at vi i København mangler boliger - og fortrinsvis billige og almene af slagsen. Og der er ganske rigtigt indgået aftale om at bygge på Fælleden for mange år siden. Men Rådhuset og By & Havn kan ikke sidde de massive protester overhørig. Og de kan ikke være interesseret i at ødelægge det, der giver byen og dens borgere værdi.
 
Der må kunne laves en aftale, hvor By & Havn får lov at bygge deres boliger et andet sted; det kunne være på den gamle lossepladsgrund, over Vejlands Allé eller syd for Vejlands Allé langs med Center Boulevard, som arkitektfirmaet BCVA har foreslået.
 
Hvis der endelig skal ofres noget for flere boliger, bør det i hvert fald ikke være byens sidste vilde natur - essensen af det, vi gør rigtigt i København. Vi skal fastholde ambitionen om at være en grøn by for gode liv.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News