Blogger: EU-eliten har gift på hænderne

Danmark
EU har bestemt, at landmænd fortsat kan sprøjte deres marker med glyphosat, selvom det frygtes at være kræftfremkaldende.

Rina Ronja Kari er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, hvor hun har siddet siden 2014. Hun er cand. soc. i virksomhedsledelse og har tidligere arbejdet som konsulent i en faglig organisation. Rina brænder især for arbejdsmarkeds- og socialpolitik og sidder i EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg. Her kæmper hun blandt andet mod social dumping, velfærdsnedskæringer og uretfærdige handelsaftaler. Rina blogger om EU-politik og arbejdet i EU-parlamentet. Hendes foretrukne skydeskive er de store virksomheder og EU-lederne, som hun mener lukker øjnene for de problemer, borgerne oplever i deres hverdag.

I MANDAGS BESLUTTEDE EU at forlænge tilladelsen til ukrudtsmidlet glyphosat.

Glyphosat bruges blandt andet i verdens mest solgte sprøjtemiddel, Roundup.

FN’s Verdenssundhedsorganisation, WHO, har konkluderet, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende. I andre forsøg har stoffet ført til leverskader og fosterskader på forsøgsdyr. 

Og her taler vi altså om et ukrudtsmiddel, der er så så brugt i europæisk landbrug, at det kan måles direkte i blod- og urinprøver hos mange europæiske borgere!

DET HAR NATURLIGVIS FØRT til stor kritik fra miljøorganisationer og forbrugere. Over 1,3 millioner EU-borgere har blandt andet skrevet under på at få bremset salget af sprøjtegiften.

Men nu har et EU-udvalg med repræsentanter for medlemslandene altså alligevel valgt at overhøre protesterne og forlænge tilladelsen til at sælge og bruge glyphosat i fem år mere.

Så frem til 2022 kan EU’s landmænd altså fortsætte med at bruge den tvivlsomme sprøjtegift på deres marker og på de afgrøder, som vi senere kan købe i supermarkedet.

Det er ikke særlig trygt!

DANMARK VAR ET AF DE 18 LANDE, der stemte for tilladelsen, mens ni andre lande stemte imod. Det var især de lande, hvor der har været rigtig store folkelige protester, der sagde fra.

Men hvorfor overhovedet godkende et ukrudtsmiddel, når så meget peger på, at borgerne kan blive alvorligt syge af det?

Tja, måske har det noget med Roundup-producenten Monsanto’s indflydelse at gøre.

En del af EU’s beslutning hviler nemlig på studier fra EU’s eget organ for fødevaresikkerhed, EFSA, som har frikendt sprøjtemidlet for at være kræftfremkaldende.

Men EFSA’s studier er kommet under voldsom kritik, fordi det har vist sig, at de havde kopieret dele af deres dokumentationsmateriale direkte fra glyphosat-giganten Monsantos egne analyser!

Ligesom i andre dele af EU’s beslutningsprocesser har de store virksomheders lobbyister altså skræmmende stor indflydelse.

Fordi glyphosat er så udbredt i landbrugsproduktionen, kræver det selvfølgelig noget tid at udfase det. EU-Parlamentet stemte i oktober for at lave en udfasning på fem år, hvorefter glyphosat skulle forbydes.

MEN DEN NYE GODKENDELSE ÅBNER op for, at man fortsætte endnu længere tid med sprøjtegiften, til glæde for Monsanto, på bekostning af miljøet og forbrugernes sundhed.

Det viser desværre, at EU - modsat hvad mange tror - ikke er nogen som helst garanti for, at vi passer bedre på hinanden og miljøet.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Nyheder

Dronningen dybt

forfærdet