V vil indtil videre holde militærudgifter ude af bistand
Nye regler tillader, at visse udgifter til militære operationer regnes med som officiel udviklingsbistand.

Fremover vil udviklingsbistand ikke kun være skolebøger, vandboringer og støtte til kvinders rettigheder, men også i visse tilfælde krudt og kugler.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har nemlig revideret de retningslinjer, der bestemmer, hvad landene må regne med som udviklingsbistand.

Ifølge den britiske avis The Guardian vil udgifter til militær støtte og sikkerhedsstyrker i skrøbelige stater kunne medregnes, hvis de fremmer udvikling.

Og det er der gode argumenter for, mener Venstres udviklingsordfører, Michael Aastrup Jensen.

- Vi har længe bedt om, at der også bliver sat fokus på, at vi ikke bare sender rigtig mange penge af sted til udviklingsstøtte. Vi sender faktisk også danske soldater i kamp for en bedre verden, siger han.

For Storbritanniens vedkommende vil de nye regler ifølge The Guardian betyde, at en større del af udviklingsbudgettet på 12 milliarder pund vil kunne bruges i konfliktzoner, uden at det går ud over målsætningen om at bruge 0,7 procent af bruttonationalindkomsten (BNI) på bistand.

Ifølge Michael Aastrup Jensen er der dog ikke på nuværende tidspunkt danske planer om at lægge militære interventioner ind under udviklingsbistanden.

- Vi har et særskilt budget til militærudgifter, som er en del af forsvarsforliget. Det er den måde, vi gør det på. Normalt følger vi altid OECD's retningslinjer, og det vil vi selvfølgelig også gøre i fremtiden, siger han.

Michael Aastrup Jensen slår dog helt fast, at det særskilte budget til militære udgifter, i det omfang det kan lade sig gøre, vil blive talt som bistand.

- Det er klart, for det vil alle andre lande også gøre. Vores procentsats skal afspejle den nye virkelighed, men vi mangler klarhed over, hvad det reelt er for nogle militære konflikter.

Kunne man forestille sig, at man vil skære i det, der i dag er udviklingsbistand, og ved at tælle de militære udgifter med alligevel nå op på at give 0,7 procent?

- Det er der ingen aktuelle planer om.

Udviklingsbistanden finansierer allerede en stor del af udgifterne til asylmodtagelse i donorlandene. Danmark er således i øjeblikket den største enkeltmodtager i dansk ulandsbistand.

Den danske udviklingsbistand er på knap 15 milliarder kroner i 2016.

/ritzau/