Uvidenhed er ingen undskyldning

Asbest er livsfarligt at indånde. Det, tror jeg, er almindeligt kendt. Alligevel har vi været vidne til, at DSB"s tog har kørt rundt med asbest i 20 år. Lokoførere og andre ansatte i DSB har forgæves forsøgt at råbe op om de arbejdsmiljøproblemer, der skyldes asbest.DSB"s ledelse har lukket øjnene. Arbejdstilsynet troede , at DSB tog sig af problemerne, og trafikministeren siger bare: »Jeg vidste ikke noget om det!«Indtil videre er 22 DSB- ansatte ramt af asbesten. De har fået konstateret lungehindekræft, andre kræftformer eller den forfærdelige lungesygdom asbestose. De ansvarlige prøver bare at tørre ansvaret af på hinanden. Men så let skal de ikke slippe. Uvidenhed er ingen undskyldning. Specielt ikke, når alle de ansvarlige kunne have være bedre informeret, hvis de ville. Det gælder selvfølgelig DSB"s ledelse, som faktisk var informeret om asbestproblemerne. Men det gælder i lige så høj grad Arbejdstilsynet, som var kommet til at smide de relevante oplysninger væk. Og det gælder trafikministeren, som kunne have opsøgt oplysningerne.Fælles for dem alle er, at de i større eller mindre grad har løjet om, hvad de vidste, fordi de ikke tør tage ansvar for, at mennesker er blevet dødeligt syge. Men så let skal de ikke slippe. Jeg vil i hvert fald gøre alt for at få ansvaret placeret – af hensyn til ofrene for 20 års asbestsvineri.