Nye tal: Så forskelligt behandles ADHD-børn
Hvis man har en recept, kan man hente ADHD-medicin på apoteket. Men det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor nemt det er at få en recept. (Foto: Foto: Jonas Vandall Ørtvig/Scanpix )
Kommunerne har meget forskellig praksis, når det drejer sig om at ordinere ADHD-medicin til børn og unge.

Bopælen er afgørende for, hvor nemt et barn eller ung kan få ADHD-medicin. Det er en af konklusionerne i ny undersøgelse, som Bureau 2000 har foretaget for fagforbundet FOA.

I undersøgelsen har man talt op, hvor mange børn og unge, der sidste år fik ADHD-medicin. Undersøgelsen er baseret på registertal over alle danske børn i alderen 6-16 år i 2014.

I alt fik cirka 12.000 i den aldersgruppe sidste år ordineret medicin for ADHD. Det svarer til 1,7 procent af alle danske børn i alderen 6-16 år, viser tallene.   

Undersøgelsen har set på alle landets kommuner. På landsplan er det i Odsherred i Nordvestsjælland, at flest børn får ordineret ADHD-medicin per indbygger. Sidste år var 3,7 procent af børnene i kommunen i medicinsk behandling for ADHD.

Fynboer får mindre medicin

I den anden ende af skalaen er flere fynske byer som Middefart, Nyborg, Kerteminde og Odense, hvor under én procent af kommunernes børn og unge får ADHD-medicin.

Zoomer man ind på de fire største kommuner, skiller Odense sig også markant ud ved, at der kun er ordineret ADHD-medicin til omkring 0,4 procent af de 6-16-årige.

Det er næppe tilfældigt, at undersøgelsen viser, at langt færre børn og unge i Odense får ADHD-medicin, mener Niels Bilenberg. Han er professor og forskningsleder på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

Han vil ikke pege fingre af fremgangsmåden andre steder, men understreger, at man i  psykiatrien i  Odense altid har været mere restriktiv.

- Jeg har selv i mange år været med til at lægge overliggeren for, hvornår vi medicinerer for ADHD, og den ligger måske højere end andre steder. Det giver en selvforstærkende effekt, for så bliver de praktiserende læger på Fyn, og dem der ellers henviser, mindre tilbøjelige til at tænke ADHD som det første, siger han.

"Beklagelig tendens"

Birgit Jensen, der er kognitiv terapeut og bestyrelsesmedlem i foreningen ADHD-Fyn, mener, at mønsteret på Fyn hænger sammen med, at alt for få børn udredes for diagnosen. Det finder hun dybt beklageligt.

- I dag bliver alt for mange fynske børn og unge svigtet, fordi de ikke bliver udredt, siger hun.

Det er blandt andet problematisk, fordi forskning viser, at ubehandlet ADHD kan føre til stress, angst og depression, påpeger hun.

Når man er tilbageholdende med at udskrive ADHD-medicin til de fynske børn og unge, er det ikke uden grund, påpeger Niels Bilenberg. I mange tilfælde er det nemlig hensigtsmæssigt at starte med alternativer til medicin, mener han.

- Hvis et barn eksempelvis har en søvnforstyrrelse, kan vi godt anbefale, at man først prøver at behandle søvnproblemerne og bagefter ser på, om der stadig er brug for ADHD-behandling, siger han.

Stor forskel på Århus og Odense

Mens der bestemt ikke bliver udskrevet ADHD-medicin til højre og venstre i psykiatrien i Odense, er man noget hurtigere ved receptblokken i Århus. Her får næsten 2 procent af skolebørnene ADHD-medicin. Det er fire gange så hyppigt som i Odense.

Men det er ikke et problem, mener professor ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter ved Risskov og Århus Universitet, Per Hove Thomsen.

- Vi har en lang tradition for udredning af ADHD i Region Midtjylland, som Århus hører under. Og hvis der er omkring 2 procent af dem mellem 6 og 16 år, der får ADHD-medicin i Århus, svarer det meget godt til, hvor mange der ifølge befolkningsundersøgelser har brug for ADHD-medicin, siger han.

Han har set på udviklingen af, hvor meget medicin der er blevet ordineret til børn og unge de senere år. Og i Århus er antallet ikke steget, påpeger han.

Ifølge ham er det dog vigtigt, at en ADHD-diagnose altid kun stilles af en speciallæge. Derudover må medicinen ikke stå alene, for den er blot en brik i behandlingen, pointerer han.

Tynd behandling

Psykolog og leder af Center for ADHD, Helle Hartung, mener heller ikke, at der bliver ordineret for meget medicin i Århus.

Tværtimod er man i Århus hurtig til at reagere og langt fremme, når det drejer sig om behandling af ADHD, mener hun. Generelt set er den måde, man behandler for ADHD i Danmark dog for tynd, ifølge hende.

- Mange børn blive hjulpet af medicin. Men det går ikke bare at stikke dem en pille i hånden, og så kan de ellers klare resten selv, siger hun.

Medicinen skal gå hånd i hånd med pædagogik og forældreinddragelse, mener hun.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man behandler mild ADHD gennem social færdighedstræning, og at den slags træning også indgår i behandlingen, selvom der er tale om mere alvorlige ADHD-tilfælde. Det fremgår af FOA-undersøgelsen.

Bag undersøgelsen
  • Der er ikke noget samlet overblik over, hvor mange børn der har diagnosen ADHD, fordi diagnoser kun registreres ved sygehusbehandling. De centrale myndigheder bliver derimod oplyst, hvis der sker en ordination af ADHD-medicin, der ofte er stoffet Ritalin.
  • I FOA-undersøgelsen har man set på Ritalin-ordination pr. 1000 6-16-årige.
  • ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsaktivitet.
  • Ifølge tidligere opgørelser er der omkring 2 til 3 procent af skolebørn i Danmark der har ADHD
  • Undersøgelsen, der er en del af en igangværende ulighedskampagne, hvor fagforbundet blandt andet sætter fokus på børns forskellige vilkår.

Kilde: Bureau 2000 og ADHD-foreningen

UDVID

via Listen To News