Krav til Danske Bank: Få styr på pengevask
Finanstilsynet giver Danske Bank røffel. De skal være mere opmærksomme på hvidvask i banken.

Danske Bank skal have bedre styr på deres kunder. Som det er lige nu, kan der være risiko for, at kunderne kan hvidvaske penge, uden at banken finder ud af det.

Finanstilsynet har været på visit i Danmarks største pengekoncern. Og tilsynet har fundet en række forhold, der skal være bedre. Blandt andet skal Danske Bank være mere sikre på, at deres kunder er dem, de udgiver sig for at være.

Tilsynets gennemgang har vist, at der er en række kundesager, hvor banken ikke har tilstrækkelig dokumentation på, at kunden har legitimeret sig ordentligt.

Banken er nu blevet påbudt at sikre, at disse kunder ikke får et større engagement med banken - og at kundeforholdet afvikles - hvis det ikke er muligt at få indhentet den fornødne legitimation, oplyser Finanstilsynet.

Når det drejer sig om virksomhedskunder, har Danske Bank ikke skrevet oplysninger ned om, hvad kundens skal bruge de penge til, som de har lånt eller indsat i banken.

Banken har heller ikke skrevet deres risikovurdering af kunden ned. Men det skal de også gøre, lyder det fra Finanstilsynet.

Samtidig skal banken have bedre styr på grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser - det vil sige især udenlandske banker, som varetager Danske Banks interesser i forbindelse med ekspedition af bankforretninger.

Sådanne bankforbindelser udenfor Europa er et højrisikoområde, der kræver særlige undersøgelsesprocedurer og overvågning, påpeger tilsynet. Men det har Danske Bank ikke.

- Det er Finanstilsynets vurdering, at Danske Bank med et meget betydeligt antal korrespondentbankforbindelser over hele verden ikke har haft tilstrækkelig fokus på begrænsning af hvidvaskrisici, der relaterer sig hertil, skriver tilsynet.

Banken er nu blevet påbudt at indføre tilstrækkelige procedurer på områderne.

/ritzau/