Fem fagforbund i fælles front: Stop sexchikane
En europæisk undersøgelse fra 2014 viser, at Danmark indtager førstepladsen over lande i Europa, hvor flest kvinder inden for de sidste 12 måneder har været udsat for sexchikane. Modelfoto: Iris
Nu skal der gøres noget ved sexchikane på de danske arbejdspladser, lyder det fra fem forbund.

Fem store fagforbund går sammen i kampen mod sexchikane på danske arbejdspladser.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi har valgt at gå sammen, fordi vi kan se, at intet rykker sig på det her område, siger Marianne Bruun, ligestillingskonsulent i 3F.

Forbundene vil blandt andet arbejde for, at godtgørelsesniveauet til ofre for sexchikane, som de sidste 20 år har ligget på cirka 25.000 kroner, hæves.

Derudover skal arbejdsgiverne pålægges et erstatningsansvar, hvis arbejdsgiveren kunne have gjort noget for at forhindre sexchikane.

Forbundene vil endvidere forsøge at påvirke politikerne til en mere hensigtsmæssig retstilstand, så det bliver nemmere at føre sexchikanesagerne ved domstolene. Endeligt skal medlemmerne klædes bedre på til at opsamle beviser og sige fra over for sexchikane.

- Vi får ikke sagerne fra medlemmerne, og dem, vi får, er svære at vinde. Men vi ved, at sagerne er der. Og det er svært at råbe politikerne op. Derfor har vi slået kludene sammen og dermed forhåbentlig få fokus på området.

En europæisk undersøgelse fra 2014 viser, at Danmark indtager førstepladsen over lande i Europa, hvor flest kvinder inden for de sidste 12 måneder har været udsat for sexchikane.

De fem fagforbund er HK, FOA, 3F, Teknisk Landsforbund og Serviceforbundet.