Diskriminerede fire ældre pædagoger: Nu får institution klø i retten
Elisa Bergmann. Foto: Privat
Da en spareøvelse rullede i en institution i Randers, fyrede ledelsen de fire ældste ansatte. Nu fastslår retten, at der var tale om aldersdiskrimination.

Man er nødt til at træde ekstra varsomt, hvis man vil fyre medarbejdere lidt oppe i alderen. Det fastslog en afgørelse om aldersdiskrimination ved Vestre Landsret i slutningen af september, hvor fagforeningen for pædagoger, BUPL, vandt to sager om aldersdiskrimination.

- Afgørelsen har stor betydning for de pædagoger, der har været involveret. De er glade for dommen, og det er jeg bestemt også, siger formand for BUPL, Elisa Bergmann. 

I 2015 skulle en institution i Randers fyre fire pædagoger, fordi institutionen fik færre og færre børn ind. Ud af de 21 ansatte blev det lidt påfaldende de fire alderspræsidenter i institutionen, der fik fyresedlen.

Selv mente ledelsen at afskedigelsen var sket ud fra skemalagte kriterier som faglighed, professionalisme, loyalitet og samarbejdsevner. Den forklaring blåstemplede Retten i Randers, der afviste, at der havde fundet diskrimination sted.

9 måneders løn i godtgørelse

Men når der først er opstået en formodning om aldersdiskrimination, kræver det en tung bevisbyrde til at modbevise det. Det fastslog Vestre Landsret, som ændrede afgørelsen.

De to pædagoger kan nu se frem til ni måneders løn i godtgørelse for at være blevet aldersdiskrimineret. 

- Det er vigtigt med mangfoldighed og ansatte med forskellige kompetencer, og derfor er det også vigtigt i mangfoldighedens tegn, at man ikke gør et enkelt kriterium som alder til begrundelse for at fyre nogen, siger Elisa Bergmann.

Hun lægger særligt vægt på, at dommen har fastslået, at det er nødvendigt allerede i fredstid at have fastlagt objektive kriterier for, hvornår der er grundlag for at afskedige nogen, og at der er gennemsigtighed og klarhed, så alle uanset alder kan føle sig trygge, når der skal spares.