Agile principper skaber flow i en virksomhed
Freeway-koncernen tror på værdien af vidensdeling, og at alle kan lære af hinanden. Derfor inviterer Viborg-koncernen i efteråret 2019 alle interesserede indenfor til forskellige sessioner om emner, koncernen har særligt stor erfaring med. Et af de emner er interne processer og ledelse. Her arbejder virksomheden efter at følge koncernens agile principper. Et sæt principper lederne her fortæller mere om.

Freeway Meet Ups

I Freeway-koncernen tror vi på værdien af vidensdeling, og at vi alle kan lære af hinanden. 
Derfor inviterer vi i efteråret 2019 alle interesserede indenfor til forskellige sessioner om emner, koncernen har særligt stor erfaring med.

Du kan læse mere om sessionerne hér: https://www.freeway.dk/events/


Agile principper 

Hos Freeway har vi det sidste år, som en del af at blive en agile virksomhed, implementeret Scrum i it – afdelingerne, og kanban i marketingafdeling. Vi har hver dag arbejdet ud fra de agile principper og med et agilt mindset. 

Vi er kommet RIGTIG langt, men vi kommer aldrig i mål, vi vil nemlig være bedre, og bedre. Mere vil have mere. Vi har skabt et bedre flow, et bedre arbejdsmiljø og Fru. Direktør Mia Wagner har rigtig godt styr på sin forretning. 

Vi tror på, at vi som koncern kan bevare den energi og innovationsevne, som  de nyopstartede konkurrenter har, da vi har en størrelse, et know how og et set up som gør, at vi har mange flere muskler at gøre med. Vi tror også på, at med vores agilitet og hurtighed, kan vi kan bevare vores konkurrenceevne over store virksomheder med stringente proceskrav og rigide systemer. 

Vi skal udnytte vores placering og vores set up, som vi allerede gør nu, og på den måde kan vi få en bæredygtig forretning i konstant udvikling, som et godt sted for vores medarbejdere at være og samtidig giver en god bundlinje. 

Det er missionen – og vi er godt på vej. Læs principperne nederst hvis du har lyst, vi håber på at du kan blive inspireret. Hvis du ikke allerede er inspireret, så læs tilbagemeldingerne fra medarbejderne først :)

Skal du lige ha et godt råd med herfra, så er det følgende: 

Indfør retrospektiv dvs. at vi stopper op i alle teams hver 2. uge, hvor vi taler åbent om, hvad der gik godt og hvad der gik skidt. Lad en anden end lederen facilitere det, og skab et frit rum, hvor alle tør tale. Det minimerer brok, dårlig stemning og andre ikke-konstruktive situationer. 

Tak til vores proceskonsulent Søren Weiss, som har været en uvurderlig støtte på rejsen. 

Tilbagemeldinger fra kollegaer og medarbejdere: 

En fredag i december afholdte vi en agile evaluerings workshop, og her er et udkast, sagt med medarbejdernes egne ord. 

 • Jeg har lyst til at forberedre min kompetencer, når jeg selv tager større ansvar for opgaverne.
 • Færre flaskehalse og bedre overblik.
 • Hurtig reaktion ved optimering af arbejdsopgaver.
 • Før havde jeg 10 små opgaver, som jeg arbejdede på og blev aldrig færdig. Nu arbejder jeg på få opgaver ad gangen, som bliver helt færdig.
 • Vi kan estimere vores opgaver bedre end før.
 • Jeg bliver hørt og tør sige min mening.
 • Bedre kommunikation og færre misforståelser.
 • Støj à reduceres
 • forståelse for andres tid og opgave
 • Vi stoler på hinanden, og at alle gør sit job godt nok.
 • Jeg er slet ikke så stresset og har ikke travlt på samme måde, som før.
 • Det er en god ledelse, hvor det er rart at være. Man føler at alle er lige og at der bliver sat pris på medarbejderne.

 

 

Freeways agile principper

 1. Vores højeste prioritet er at stille kunden tilfreds gennemtidlig og løbende afleveringaf software eller andre leverancer. 
 2. Det betyder at vi løbende giver hinanden status og at vi fortæller hinanden hvor langt vi er nået i vores projekter, så vi kan give hinanden feedback og sammen nå til den bedste løsning. 
 3. I It-afdelingen holder vi sprint Review, og leverer ny funktionalitet hver 14. dag.

                                                          iii.     i marketing holder vi projektmøder igennem større kampagner eller projekter og fortæller hinanden, hvor langt vi er kommet og hvad vi har klar nu. 

 

 1. Vi imødekommerændringer og krav, også selvom de fremkommer sent i udviklingen. De agile processer sikrer at ændringer er til kundens fordel. 
 2. I it – afdelingen betyder, at processen er indrettet sådan at vi løbende kan tage imod nye/ændrede krav, men vi søger så vidt muligt at undgå ændringer til opgaver, der er i sprintet. Det er de korte sprints (14 dage) der muliggør løbende tilpasninger. 
 3. I marketing betyder det, at hvis vi får en bedre ide, som giver kunden værdi, så ændrer vi planen.

 

 1. Løbende levering af velfungerende software eller opgaver.Jo hyppigere des bedre.
 2. Det betyder at vi bryder opgaverne ned i mindre bidder, og dermed løbende kan vise noget der virker. 
 3. I It – afdelingen brydes opgaverne op i mindre bidder og der leveres fungerende software efter hvert sprint.

                            III.           I marketing laves store opgave lidt adgangen, så man hele tiden kan få feedback på, hvor man er nået til og om man er på rette vej. 

 

 1. Forretningsrepræsentanter og udviklere skalsamarbejde dagligt gennem hele projekter. 
 2. Det betyder at vi hos Freeway sidder tæt fysisk sammen og taler om løsningerne når de laves. 
 3. Det betyder at lederne fra hver afdeling mødes hver morgen, hvor der er daglig sparring med repræsentanter fra alle afdelinger.

 

 1. Opbyg projekterne omkringmotiverede personer. Giv dem de rette omgivelser og den nødvendige støtte og stol på at de kan klare opgaven. 
 2. Hos freeway betyder det, at ledelsen stoler på sine medarbejdere og ledelsens vigtigste opgave er at sørge for gode fysiske og psykiske rammer, så medarbejderne kan yde deres bedste. 
 3. Det er kun lederne for de forskellige teams, der kan give teamet opgaver. Kun derved skaber vi ro. 

                            III.           Vi stoler på hinanden og at alle løser opgaverne på bedste vis. 

 1. Vi respekterer hinandens faglighed. 
 2. Hvis en opgave er løst af teamet og godkendt lederen, stoler vi på at opgaven er løst på bedste vis. 
 3. Ledelsens opgaver er at fjerne forhindringer, så medarbejderne kan gøre deres job på bedste vis. 

 

 1. Den mest effektive kommunikationsform er samtaleAnsigt til Ansigt.
 2. Det betyder at vi hos Freeway minimere antallet af interne mails, og hvis muligt, kommunikerer vi ansigt til ansigt både internt i afdelingerne og på tværs. 
 3. Det betyder at vi tør diskutere svære problemstillinger ansigt til ansigt. 

 

 1. Fungerende software/ gode resultater via dataer den primære måde at måle og skabe fremdrift, optimering og vækst. 
 2. Freeway er en datadrevet virksomhed, så vi tror på, at de data vi får fra vores systemer, er valide. 
 3. Vi definerer mål for alle vores opgaver, og dermed kan vi måle succes.

                            III.           Vi dokumenterer vores resultater i alle afdelinger til videre brug. 

 

 1. Agile processer fremmerBæredygtig udvikling, systemejere, udviklere, brugere, kundeservice, marketing bør til enhver tid kunne opretholde et fast udviklingstempo. 
 2. Vi minimerer forstyrrelser for hinanden og vi har en forståelse for vigtigheden af hinandens opgaver. 
 3. Ledelsens vigtigste opgave er at minimere støj og afbrydelser for teamets medlemmer. 

                            III.           Ledelsen prioriterer alle opgave for hvert team. 

 

 1. Fokus påteknisk ekspertise og godt design fremmer den agile udvikling. 
 2. Vi laver de bedste løsninger fra start og vi går ikke på kompromis med løsningen af nye designs. 
 3. Vi har fokus på at lave opgaverne på bedste vis og gøre dem helt færdig, så vi ikke laver unødvendige forhindringer for processerne i vores opgaver fremadrettet og undgår teknisk gæld (ting man tror man kan vende tilbage til og fikse senere hvilket aldrig sker). Dette gælder alle afdelinger. 

 

 1. Enkeltheddefineret som kunsten at maksimere mængden af ”ikke udført arbejde” er essentiel. 
 2. Vi sætter en ære i at gøre tingene så enkle som mulige. 
 3. Vi løser opgaverne 100% og ikke 110%, og vores fokus er ”giver det værdi for kunden.”

                            III.           Hver gang at vi er i tvivl, spørg vi os selv ”giver denne opgave værdi til kunden, ” hvis nej, så gør vi det ikke. Hvis ja, hvor enkelt kan vi så gøre det 

 

 1. De bedste arkitekturer, ideer, løsning, krav og designs stammer fraselvorganiserede teams.
 2. Hos Freeway ved vi, at medarbejder er den største ressource som virksomheden har, og vi ved at opgaver løses bedst i fællesskab. Det betyder, at medarbejderne selv finder måder hvorpå opgaverne skal løses. 
 3. Vi respekterer hinanden og vi tror på at alles ideer er lige gode og at vi alle er lige meget værd. Det betyder at alle komme med inputs til opgaverne i eget teamet. 

                            III.           Vi ser ledelsen som en form for trænere, der sætter de store linjer, mens medarbejderne finde de bedste designs, ideer, krav mm., samt løsningerne hertil. 

 

 1. Med jævne mellemrumreflekterer gruppen over, hvordan den kan blive mere effektiv og tilpasser sin adfærd derefter.
 2. Vi holder møder jævnligt møder, hvor vi evaluerer vores arbejdsformer. Marketing og udviklingsafdelingen mødes i teams hver 2. uge, ledelsen evaluerer sine metoder 1 gang pr. mdr.
 3. Vi ved, at vi kun kan blive bedre, hvis vi evaluerer og reflekterer. 

                            III.           Vi tør sige de svære ting til hinanden. 

 1. Vi tør udfordre ledelsen og vi tør være åbne. 
via Listen To News