Politiets behandling af dødsfald under lup
Rigspolitiet har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af dansk politis praksis i forbindelse med visitation af dødsfald. Foto: Jens Dreisling / POLFOTO
En række artikler har længe kritiseret politiets behandling af dødsfald. Nu tager Rigspolitiet sagerne op.

Rigspolitiet vil lave en arbejdsgruppe, der skal se på politiets behandling af dødsfald.

Det oplyser Justitsminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Baggrunden er en række artikler i dagspressen, der kritiserer politiets arbejde på området. Blandt andet har der været kritik af sager, der blev lukket som selvmord, men ved gennemgang af beviser, mere pegede i retningen af mord.

Justitsministeren er tilfreds med igangsættelsen af undersøgelsen.

"Jeg er meget optaget af at sikre, at der straks bliver iværksat en efterforskning i forbindelse med dødsfald, som skyldes en forbrydelse. Det er i sidste ende politiet, som beslutter, om der i forbindelse med et dødsfald skal foretages en obduktion, og om politiet skal indlede en drabsefterforskning. Jeg mener, at politiet, embedslægerne og de retsmedicinske institutioner allerede i dag yder en kompetent og kvalificeret indsats," lyder det.

Arbejdsgruppen skal udarbejde en rapport om politiets praksis fra modtagelsen af en anmeldelse om et dødsfald og frem til, der træffes beslutning om en retslægelig obduktion.

Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2012.

Justitsministeren skal i dag samråd om sagen.