Offentligt ansatte plages af psykiske skader
Psykiske arbejdsskader er et problem for offentligt ansatte. Foto: Colourbox
Depression og chikane presser de offentligt ansatte, som anmelder fire gange så mange psykiske skader som for 10 år siden.

Ondt i sindet. Antallet af offentligt ansatte, som anmelder psykiske arbejdsskader, er steget voldsomt de sidste 10 år.

Tal fra Arbejdsskadestyrelsen viser, at man i 2010 modtog fire gange så mange anmeldelser med krav om erstatning som i 2000. Heraf tegner offentligt ansatte sig for 70 procent.

"Stigningen skyldes især, at stress og depression er blevet et mindre tabu, og flere er blevet opmærksomme på at få det anerkendt som en arbejdsskade," siger stressforsker på Bispebjerg Hospital Bo Netterstrøm til Berlingske.

Den udlægning er fagforeningen FTF ikke helt enig i.

"Vores forventninger til den offentlige service er kommet ud af trit med, hvad der er realistisk i forhold til den tid og de ressourcer, der er til rådighed," siger formand Bente Sorgenfrey.

Der er dog håb for de ansatte, som føler sig pressede. Højesteret gav i sidste måned en pædagog medhold i, at arbejdsgiveren skulle udbetale en erstatning på 50.000 kr. på grund af en depression.

Den dom vil ifølge en ekspert danne præcedens.

"Dommen åbner for en ny retspraksis, fordi en psykisk syg nu kan anerkendes på lige fod med en fysisk, hvis det er beviseligt, at sygdommen skyldes forhold på jobbet," siger Julie Gerdes leder af arbejds- og ansættelsesret i KPMG.

Hidtil er kun fire procent af de anmeldte psykiske arbejdsskader blevet anerkendt mod omkring 70 procent af de fysiske.

Regeringen har et mål om at bringe antallet af psykiske arbejdsskader ned med 20 procent i 2020.