Bedste betaler gerne for hjemmehjælpen
Vi er mindre tilbageholdene overfor idéen om at betale til hjemmehjælpsordningen end vi har været før. Foto: Colourbox
Ny undersøgelse viser, at de yngre grupper i befolkningen ikke er glade for brugerbetaling på ældrepleje, men at de ældre gerne betaler.

Har du som ældre mere end blot din folkepension og ATP - ja, så mener et flertal af befolkningen, at du godt selv kan være med til at betale hjemmehjælpen.

Generelt set ønsker 52 proent, at der indføres brugerbetaling - men overraskende nok er der hos de over 65-årige hele 64,7 procent, der er for mere brugerbetaling. Det viser en måling fra Rambøll Management for Jyllands-Posten. I grupperne under under 35 år er et flertal imod brugerbetaling.

To eksperter vurderer at det skyldes at de ældre har en mere ydmyg tilgang til, hvad der skal være af gratis goder.

For et par uger siden foreslog kommunernes paraplyorganisation KL, at regeringen åbnede for brugerbetaling på rengøring.

I Ældresagen tolker man resultatet sådan, at mange ældre har fået det indtryk, at man bliver nødt til at gennemføre besparelser på den praktiske hjælp for at sikre en god pleje til de svageste ældre.

"Man appellerer til folks solidaritet og offervilje, men der er absolut ingen garanti for, at kommunerne vil bruge de få penge, der kan spares ved brugerbetaling, på den personlige pleje," siger Olav Felbo, som er chefkonsulent i Ældresagen.

Fra Christiansborg er der meget lidt opbakning at spore til tanken om brugerbetaling, da både Venstre og Socialdemokraterne afviser brugerbetaling på praktisk hjælp.

Kilde: Jyllands-Posten