Er du træt af flygtninge og ledige? Vend hellere vreden mod de rige
Det er blevet en præmis i flygtningedebatten, at samfundet ikke har råd til både velfærd og flygtninge, men det er et forkert udgangspunkt, mener blogger Steen Knøster Rasmussen.

Af Steen Knøster Rasmussen
SE ALLE BLOGINDLÆG

VI HAR ikke råd til både velfærd og flygtninge.”

Ovenstående er ikke nogen tilfældig præmis. Afsenderen er vores folkevalgte politikere. Vellønnede og med gode pensionsordninger lægger de ansigtet i de helt rette folder, når de med alvorlig mine forkynder, at: ”flygtningestrømmen er en alvorlig trussel mod det samfund vi kender!”

MEDIERNE ER er ivrige mikrofonholdere for politikernes italesættelse af præmissen, og den bliver delt igen og igen i så godt som alle medier og sidenhen i samfundsdebatten af ganske almindelige borgere som du og jeg.

Præmissen giver én det indtryk, at flygtninge er mennesker, der vil tage noget fra dig og dine.

UDSAGN SOM ”hvis vi lukker flere flygtninge ind, så har vi ikke råd til vores egne gamle/syge/børn” bliver til et af de oftest benyttede argumenter for, hvorfor vi som samfund ikke kan rumme flere mennesker på flugt fra krig, død og nød.

PRÆMISSEN ER blevet implicit. Et underliggende faktum i debatten. Men hvad nu hvis præmissen er forkert?

HVAD NU hvis vi som samfund HAR råd til både velfærd OG flygtninge?

KOM I hu, at inden vi diskuterede flygtninge, der diskuterede vi ledige.

”DE LEDIGE er en alt for stor udgift. De er en alvorlig trussel imod det samfund, vi kender!” 
sagde de velbjærgede politikere, og deres rige venner fra erhvervslivet gav dem ret og supplerede med: ”De ufaglærtes høje lønninger er en trussel mod det samfund, vi kender!” 
Og så lukkede de systemadministrerende politikere øjnene for løndumping og var ligeglade med arbejde under ordentlige forhold, mens fattige arbejdere fra andre lande tog arbejde hos firmaer, der ikke vil betale overenskomstmæssige lønninger, man kan leve et værdigt liv for i Danmark, og de danske ufaglærte arbejdere blev sure, især på politikerne, men også på de fattige udenlandske arbejdere:

”DE FREMMEDE tager vores job” er et af de udsagn, der oftest hørtes i dén debat. Fælles for flygtningedebatten og for debatten om de ledige er, at der skabes et fjendebillede og en ”os mod dem”-stemning.

"DEL OG HERSK" kaldes metoden, der har været brugt siden romerriget, og som den herskende elite stadigvæk benytter sig af den dag i dag. Ved at italesætte forskelle mellem grupperinger skabes et modsætningsforhold og en splittelse af masserne. Kort sagt spiller kapitalistiske politikere på de små forskelle, der er imellem dig og din nabo.

FLYGTNINGEN, DEN fattige rumænske bygningsarbejder og du og jeg kan have forskelligt køn, farve, kultur, religion, seksuel overbevisning, fritidsinteresser, familieforhold og så videre, men vi er (i langt de fleste tilfælde) lønarbejdere. Deri ligger vores fællesskab. Der er ingen grund til at tro, at en kinesisk, en europæisk, en afrikansk eller en mellemøstlig lønarbejder ikke deler de samme grundlæggende drømme og håb eller værdisæt og normer. Vi har i kraft af vores fællesskab langt mere tilfælles med hinanden, end vi har med den gruppe af velstillede på samfundets top, der ønsker at splitte os - de få priviligerede, der lever højt på at spise kagen og lade os slås om krummerne.

NÆSTE GANG nogen fortæller dig, at der ikke er råd til flygtninge, til et værdigt liv for ledige, til syge, til gamle, til andre udsatte grupper eller til velfærd, så fortæl dem, at det er der skam. Der er til gengæld ikke råd til ulighed. Der er ikke råd til aktionærernes bonusser og vanvittige afkast. Der er ikke råd til multinationale firmaer, der sender milliarder i skatteskjul. Der er ikke råd til dyre politikere, direktører, topskattelettelser, firmaskattelettelser. Og der er slet ikke råd til kampfly for milliarder og til krige, der skaber mere død, ødelæggelse, nød og flere mennesker på flugt.

I SKRIVENDE stund øges bevidstheden heldigvis hos mange danskere. Der er mange, der ikke blindt vil købe magtelitens præmis. Et initiativ på tværs af politiske skel, ”Velkommen til Flygtninge”, har samlet mere end 21.000 følgere, og onsdag afleverede nogle af initiativtagerne et åbent brev underskrevet af mere end 3.000 danskere til Inger Støjberg, hvori hun opfordres til at droppe planerne om at dehumanisere og mistænkeliggøre flygtninge via annoncer i udenlandske aviser. ”Velkomstkomiteens – Folkevandring for en ordentlig behandling af flygtninge” har allerede samlet mere end 4.000 danskere.  Initiativerne er glimrende eksempler på, at hvis vi ser ud over ligegyldige skel og fokuserer på vores fællesskab som lønarbejdere og som mennesker, så kan vi samle os og gå imod magthavernes interesser.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Steen Knøster Rasmussen

Steen Knøster Rasmussen er marxist, født og opvokset på den københavnske vestegn og så er han postarbejder hos Post Danmark. En af de ufaglærte manuelle arbejdere, som politikere og meningsdannere taler rigtig meget om og til, men ikke særlig meget med ...

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.