Vi lever længere med kræft
Vi lever længere med med kræft. Foto: www.colourbox.com
Nye tal viser et markant fald i dødeligheden for kræft i aldersgruppen 65-74 år. Det viser, at vi lever længere med sygdommen.

Danskerne skal til at spare mere op til pensionsårene.

De nyeste tal fra dødsårsagsregisteret viser nemlig, at vi lever længere. I 2010 faldt den generelle dødelighed med 2,5 procent.

Tallene viser samtidig et markant fald i dødeligheden af kræft. Ser man på udviklingen over det seneste ti år, ses det, at for alle aldersgrupper under 75 er dødeligheden for kræft faldet, og for gruppen 65-74 år er den faldet ganske markant.

For gruppen over 75 år er den derimod steget.

Det betyder, i følge Sundhedsstyrelsen, at vi lever længere med sygdommen og dør i en højere alder.

Når man kigger på tallene for kræft generelt, viser de dog en lille stigning i dødelighed fra 2009 til 2010. Men ser man over en længere periode, viser det et svagt fald.

Der ses også et markant faldt i dødeligheden af hjertesygdomme, der bidrager til den positive udvikling. Dødeligheden er fra 2009 til 2010 er faldet med 4 procent.

Kigger man på de seneste ti år er dødeligheden for hjertesygdomme faldet med hele 35 procent.