Minister: Ledige skal også arbejde frivilligt
Andelen af folk på kontanthjælp og førtidspension, der arbejder frivilligt, er steget fra 26 til 30 procent fra 2012 til 2017. Det viser en undersøgelse, som Børne- og Socialministeriet har fået foretaget. Socialminister Mai Mercado vil have tallet endnu højere op. (arkiv) Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix
Flere arbejdsløse engagerer sig frivilligt. Men andelen ligger stadig under resten af befolkningen.

Frivillighed er den lim, der er med til at kitte samfundet sammen. Og samfundet har måske mere end nogensinde brug for tætning.

Med dette højstemte billede vil socialminister Mai Mercado (K) "fyre op under frivilligheden" - især blandt arbejdsløse og socialt udsatte.

Det går allerede den rigtige vej. De seneste fem år er andelen af frivillige blandt kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister steget fra 26 til 30 procent.

Men andelen af frivillige arbejdsløse er lavere end blandt den øvrige befolkning, hvor 41 procent er frivilligt engageret.

- Vi skal sikre, at frivillighed ikke kun er for de ressourcestærke, men også for dem, der står lige lidt udenfor, og som også gerne vil være en del af fællesskabet, siger Mercado.

- Det er vigtigt at føle sig værdsat, være en del af noget større. At føle, at man skaber værdi og betyder noget for andre.

Et frivilligt arbejde kan i ministerens optik ligefrem være med til at åbne døren til et lønnet arbejde:

- Man møder mange i et frivilligt fællesskab, og det giver netværk. Og den indirekte fordel er, at man får nogle kompetencer, som også kan bruges på arbejdsmarkedet.

Så hvordan får man flere engageret i frivilligt arbejde? Regeringen nedsætter en taskforce, som skal hjælpe med at udforme en ny civilsamfundsstrategi.

Rammerne for frivilligheden skal granskes, siger innovationsminister Sophie Løhde (V):

- Taskforcen skal blandt andet komme med anbefalinger til, hvordan frivillighedsområdet kan forbedres, så flere kan inkluderes i civilsamfundet, og hvordan vi kan sikre en mere målrettet prioritering af støttekroner og bedre privat finansiering.

Et af medlemmerne af taskforcen er formanden for Frivilligrådet, Vibe Klarup, der peger på flere barrierer for frivilligt engagement:

- Når man lever på kanten af samfundet, skal der ekstra meget til for at turde række ud og spørge, om man må være med. Så organisationer og foreninger skal åbne dørene på vid gab.

- Samtidig skal vi styrke foreningslivet. Både økonomisk og ved at bakke op om aktiviteter i civilsamfundet.

En ny undersøgelse fra TrygFonden viser, at hver femte dansker oplever at stå uden for fællesskabet. Dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer spænder ben.

FAKTA: Regler for frivillige på offentlige ydelser

I dag har 30 procent af danskere uden for arbejdsmarkedet frivilligt arbejde. Regeringen vil have endnu flere frivilligt engageret. 

Der gælder forskellige regler for, hvor meget frivilligt arbejde personer på offentlige ydelser må lave.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde under Socialministeriet har følgende anbefalinger:

Dagpenge eller efterløn

Der gælder helt særlige regler for, hvilken slags frivilligt arbejde man må udføre. Hvis man bryder reglerne, risikerer man at få nedsat dagpenge eller efterløn.

Der skelnes mellem, om man udfører frivillige aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde. Frivillig aktivitet kan være at sortere tøj i en genbrugsbutik. Frivilligt ulønnet arbejde kan være jurist i en retshjælp.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange timers frivillige aktiviteter man må lave, men man må i udgangspunktet kun lave frivilligt ulønnet arbejde i fire timer ugentligt uden modregning i ydelsen.

Folketinget har dog netop forlænget en forsøgsordning, der tillader frivilligt ulønnet arbejde i op til 15 timer ugentligt.

Ordningen udløber ved årsskiftet, men regeringen ønsker at sætte det ugentlige timetal varigt op til 10 for dagpengemodtagere og 15 for efterlønnere.

Man har pligt til at informere sin A-kasse om det frivillige arbejde.

Kontanthjælpsmodtager

Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger. Den frivillige indsats må bare ikke påvirke ens rådighedspligt. Det frivillige arbejde må heller ikke forhindre en i aktivt at forsøge at finde lønnet arbejde.

Sygedagpenge

Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger, men det frivillige arbejde må ikke forsinke helbredelsen eller stå i vejen for samarbejdet med kommunen. 

Førtidspension

Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger, men det frivillige arbejde kan i et vist omfang indgå i kommunens løbende vurdering af, om man har forbedret erhvervsevne.

Folkepension

Der er ingen begrænsninger for, hvilken form for frivilligt arbejde man må udføre.

Fleksjob

Man kan godt arbejde frivilligt, men kommunen skal være indforstået med det. Derfor anbefales det at kontakte ens sagsbehandler, før man begynder på det frivillige arbejde.

Ressourceforløb

Der er i udgangspunktet ingen begrænsninger, men det frivillige arbejde kan indgå som en faktor i vurderingen af ens arbejdsevne, når kommunen udarbejder ressourceforløbet.

Det anbefales, at man orienterer sin sagsbehandler løbende.

/ritzau/