Flere børn bliver udleveret til samvær
Forældreansvarsloven, der trådte i kraft i 2007, skal nu revideres af politikerne. Foto: Colourbox
Et stigende antal samværs- og forældremyndighedssager kræver myndighedernes indblanding. Børns Vilkår er bekymrede for udviklingen.

Når mor eller far ikke vil lade den fraskilte part have samvær med barnet, så må fogeden, en psykolog eller nogle gange politiet tilkaldes.

Og det sker i stigende grad, viser tal fra Domstolsstyrelsen.

Det skriver Politiken.

Flere sager om samvær og forældremyndighed ender i landets fogedretter. Og sagerne er ofte så tilspidsede, at forældrene ikke kan løse dem.

I stedet må fogeden hente barnet ved et såkaldt udkørende fogedforretning.

Siden 2006 er antallet af sager, hvor børn må hentes, steget med 25 om året. I 2010 var der 73 sager, viser de seneste tilgængelige tal.

Det er bekymrende, mener organisationen Børns Vilkår.

"Vi lærer børn, at de ikke må gå med fremmede, men her kommer fremmede og tager dem med. Nogle gange er politiet involveret, og så tænker børnene, at de har gjort noget galt. Vi har også henvendelser fra børn, som er blevet hentet på skolen, og så forsvinder skolen som frirum," siger souschef Bente Boserup til Politiken.

Siden den ny forældreansvarlov trådte i kraft i 2007 er antallet af sager i fogedretterne steget. Loven har ændret forældrenes holdning til konflikter efter en skilsmisse.

"Loven har sendt et sendt et signal om, at begge forældre har ret til barnet, og så vil de have den ret," siger Bente Boserup.

Julie Slott, der er retschef i Fogedretten i Glostrup, genkender billedet.

"Når der ligger en afgørelse fra retten, statsforvaltningen eller en aftale, forældrene selv har indgået, så vil de også have den overholdt og er måske mere tilbøjelige til at henvende sig hurtigere til fogedretten, hvis afgørelsen ikke overholdes af den anden part," siger hun til Politiken.

Børns Vilkår og Danske Familieadvokater undrer sig over, at spørgsmålet om fogedens afhentning af børn ikke er blevet til et fokuspunkt, nu hvor politikerne har forældreansvarsloven til eftersyn.

Næstformanden i Folketingets Socialudvalg, Anne-Mette Winther Christiansen (V), vil dog gerne se på området.

"Det er et stærkt stigende antal udkørende fogedforretninger, så det er væsentligt, at vi også får fat der. Jeg vil dog ikke tage beføjelserne fra fogedretten, men jeg så gerne, at det kun var i alleryderste krisesituation, at et barn blev hentet," siger Anne-Mette Winther Christiansen (V) til Politiken.

Hun ønsker at få sagsbehandlerne i statsforvaltningerne uddannet bedre.