DSB-forslag kan løse togproblemer på Øresund
DSB peger på ruteplanlægningen som en vigtig faktor, når det gælder togdriften mellem København og Malmø. Foto: Torben Christensen/Scanpix
DSB har et helt andet bud end Skånetrafiken, når det gælder en bedre planlægning af togene over Øresund.

Der er mange bud på, hvordan man kan prøve at forbedre togservicen på Øresund.

Det svenske togselskab Skånetrafiken hævdede mandag, at man er langt i dialogen med Transportministeriet om at overtage ansvaret for togtrafikken mellem København og Malmø.

Hos DSB har man dog et helt andet bud. Ifølge Jürgen Müller, der er direktør for Strategi og Togmateriel i DSB, handler problemerne på Øresund i dag nemlig ikke om antallet af operatører.

Han peger i stedet på ruteplanlægningen som en vigtig faktor.

- Hovedårsagen til den ikke-tilfredsstillende kunderettidighed på Øresundstogene er overløb fra togene på den svenske side, fordi de rækker helt op til Göteborg.

- De lange strækninger betyder, at forsinkelser hober sig op over tid, siger direktøren.

Han foreslår derfor, at man indfører shuttle-drift mellem København H og Malmø eller Lund afhængigt af, hvor det er nemmest at vende togene.

- På den måde kan man bedst muligt isolere eventuelle forsinkelser og forhindre, at de spreder sig.

- Det vil ikke kun komme passagererne i Øresundsregionen til gavn, men også alle andre steder, hvor man i dag er berørt af følgevirkningerne af den mangelfulde rettidighed på strækningen, siger Jürgen Müller.

Han ser desuden en række praktiske udfordringer ved at overlade togdriften mellem København og Kastrup til svenskerne.

- Mængden af planlagte svenske tog risikerer at gå ud over vores mulighed for at for at tilbyde direkte tog fra Jylland og Fyn og direkte til Lufthavnen, ligesom vi kan få problemer med at få tog til vores værksted på Amager på grund af den begrænsede plads på skinnerne, siger han.

Hos Transportministeriet understreger man, at det svenske forslag fortsat er på et meget tidligt stadie.

- Overvejelserne om at overdrage trafikkøberansvaret for Øresundstrafikken er på dansk side blevet bragt op over for Folketingets partier i forsommeren.

- Der er endnu ikke truffet nogen beslutning i Danmark om en eventuel overdragelse. Dagens behandling i Skåne er således blot et skridt på vejen til en eventuel overdragelse, skriver pressechef Jan Thane i et skriftligt svar.

Det har ikke været muligt at se det aftaleudkast, som svenskerne referere til.

/ritzau/