Danske elever har få timer på skoleskemaet
Danmark tilbyder færre undervisningstimer i folkeskolen og gymnasiet end gennemsnittet af OECD-landene.

Halvtomme skoleskemaer. I Danmark har elever i både folkeskolen og gymnasiet færre undervisningstimer end elever i andre OECD-lande.

Det viser den nye rapport "Education at a Glance", som organisationen netop har udgivet.

Og det på trods af, at Danmark stadig er et af de lande, der bruger flest penge på uddannelse. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vil se nærmere på problemet.

- Det lave timetal i folkeskolen og lærernes færre undervisningstimer sammenlignet med andre lande er noget af det, som vi vil se nærmere på i forbindelse med den kommende reform af folkeskolen, siger hun og fortsætter:

- Som det fremgår af regeringsgrundlaget vil vi give lærerne tid til at undervise.

Især de små klasser skiller sig ud fra de andre OECD-lande. Antallet af minimumstimer til danske elever i 1. og 2. klasse ligger til i alt 701 timer årligt mod et gennemsnit i OECD på 774 timer.

På gymnasierne ligger Danmark helt i bund med kun 377 direkte undervisningstimer om året per lærer mod et gennemsnit i OECD på 658 timer.

- Rapporten viser, at gymnasielærerne i Danmark underviser under en fjerdedel af arbejdstiden. Vi skal dog være varsomme i forhold til at tolke på internationale sammenligninger, da de dækker over forskellige opgørelsesmetoder, pointerer undervisningsministeren.

- Statsrevisorerne har på baggrund af af en rapport fra Rigsrevisionen i april 2012 ligeledes bemærket, at gymnasielærernes undervisningstid er meget lav, fortsætter hun dog.

OECD-rapporten viser i øvrigt, at unge mellem 25 og 34 år, der har gennemført en ungdomsuddannelse, i Danmark ligger under gennemsnittet på en 26. plads efter lande som Polen og Ungarn.

Antallet af unge 25-34-årige som har gennemført en videregående uddannelse er i Danmark ligeledes lavere end gennemsnittet i OECD. I spidsen ligger Korea, Japan og Canada.

/ritzau/