Ansatte på bosted "tvang" nervemedicin ned i drengs cola: "Svigt af dimensioner"
Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix
En dreng, der bor på bostedet Akut/MMS fik opløst antipsykotisk medicin, i sin cola. Det er "skjult tvang", lyder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ansatte på bostedet Akut/MMS har opløst antipsykotisk medicin i cola til en dreng, der bor på stedet. Det fremgår af en aktindsigt fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som Fagbladet FOA har fået.

Her står der, at styrelsen 13. juli 2017 blev opmærksom på sagen gennem en telefonisk bekymringshenvendelse fra Socialtilsyn Nord.

Bostedets praksis med at opløse medicin i cola uden at fortælle drengen om det er problematisk, slår kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort, fast:

"Det er skjult tvang, og tvangsforanstaltninger er der et helt regelsæt omkring. Og det her må man ikke bare gøre. Det her er bestemt ikke godkendt af myndighederne," siger hun.

Af dokumenterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed fremgår det, at der også var andre problemer med medicineringen på bostedet, der ligger i Fjerritslev i Nordjylland.

Styrelsen skriver på baggrund af Socialtilsynets henvendelse, "at der i gentagne tilfælde, men især hos denne dreng, der var massivt medicineret, var tvivl om medicinhåndtering, dosering, præparater."

Lars Andreasen er øverste leder af bostedskæden Hjorthøjgård og dermed også leder af bostedet Akut/MMS, som er en del af denne kæde. I en redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed 3. august 2017 skriver han:

"Det er korrekt, som skrevet står, at personalet ved to lejligheder er blevet foreslået at blande barnets lægeordinerede, antipsykotiske medicin op i en læskedrik."

Lars Andreasen skriver videre, at personalet har begået fejlen på grund af "fejlagtig foreslagsstillen fra øverste ledelse grundet inadækvat viden". Med andre ord foreslog ledelsen altså, at personalet i strid med myndighedernes retningslinjer skulle opløse medicinen i en cola på grund af utilstrækkelig viden.

Det er helt uacceptabelt, at den ansvarlige ledelse ikke kender reglerne på området og vejleder personalet forkert, mener sektorformand i Social- og Sundhedssektoren i FOA Karen Stæhr.

"Det er et svigt af dimensioner, at den øverste ledelse ikke har styr på reglerne inden for det område, de driver virksomhed. Det er et svigt af børnene, som de har ansvaret for, men de svigter jo også de ansatte, som får en påtale for det her," siger Karen Stæhr.

Det har ikke været muligt for Fagbladet FOA at få svar på vores spørgsmål i sagen fra Lars Andreasen, leder af Akut/MMS. Han henviser til sin advokat Bjarke Vejby, som fremsender en skriftlig kommentar.

"Opholdssteder har på et tidspunkt befundet sig i et krydsfelt mellem to regelsæt. Vi er pligtige at give den medicin, som ordineres af psykiatrien og opholdsstederne kender mest af alle på egen krop konsekvenserne, hvis nødvendig ordineret medicinen ikke gives," skriver advokat Bjarke Vejby blandt andet i en mail til Fagbladet FOA.

I kommentaren fra advokaten er der nogle uklarheder. Men Fagbladet FOA har valgt ikke at rette i citatet fra advokat Bjarke Vejby, da han i en tidligere mail har skrevet, at han forventer, at medierne behandler svar fra bostedet "100 % loyalt."