Heidi har kæmpet i ni år: "Kommunen trækker min sag ud"

Heidi Bloch har i ni år kæmpet med Hjørring Kommune om sin ret til sygedagpenge. Men hendes sag er stadig ikke afklaret.
Hjørring Kommune har truffet flere forkerte afgørelser om Heidi Blochs ret til sygedagpenge, mener hendes fagforening. 
Hjørring Kommune har truffet flere forkerte afgørelser om Heidi Blochs ret til sygedagpenge, mener hendes fagforening.  Privatfoto

Ni år i uvished.

Sådan er virkeligheden for den 49-årige kontanthjælpsmodtager Heidi Bloch fra Hjørring.

Hun har i ni år ventet forgæves på en afklaring i sin sygedagpengesag. Men sagen er stadig ikke afgjort. Og det frustrerer hende dybt:

- Jeg føler mig meget dårligt behandlet. Kommunen har trukket sagen for langt ud, og jeg bliver jo ikke yngre, siger Heidi Bloch til Avisen.dk.

Heidi Bloch er ikke den eneste, der er tvunget til at vente længe i sager om sygedagpenge.

Sidste efterår blev der truffet en principiel afgørelse i Højesteret. Den afgjorde, at tusindvis af borgere på landsplan kan have fået frataget deres sygedagpenge uretmæssigt på grund af en ulovlig praksis i flere af landets kommuner.

Men det er endnu ikke afklaret, hvem der har krav på at få penge tilbage, og hvem der ikke har. Det er Ankestyrelsen og kommunerne ved at finde ud af. Imens venter et ukendt antal danskere stadig.

Ulykke betød varige mén 

Heidi Blochs sygedagpengesag begynder i 2007. For at forstå hendes historie må man dog spole tiden længere tilbage.

En arbejdsdag i 2000 endte med at blive skæbnesvanger for Heidi Bloch. Hun arbejdede dengang på en fiskefabrik.

- Jeg fik et kar ned over ryggen. Jeg skulle stille karet op på et rullebånd, men skulle først gøre bordet højere. Men min kollega, der skulle holde bordet, så det ikke, så karet smuttede og røg over mig, husker hun.

Hun blev efterfølgende tilkendt erstatning på 20 procent i tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén på 10 procent. Det fremgår det af en sagsoversigt fra fagforeningen 3F Skagerak, som Avisen.dk er i besiddelse af.

Tilbage i fisken

Efter arbejdsulykken blev Heidi Bloch sygemeldt. Hurtigt følte hun sig dog tvunget ud i et nyt job af systemet, fortæller hun.

- Jeg blev presset af alle deres regler. Til sidst magtede jeg ikke alle de kurser. Jeg sprang fra systemet og hoppede i fisken igen, for det er det, jeg har gjort, siden jeg gik ud af skolen. Men jeg kunne ikke holde til det, og mit job på et mejeri var også for hårdt.

Det var smerter i ryggen, der gjorde hende ustabil på arbejdsmarkedet, forklarer hun. 

Ulovlig aktør stoppede penge

I 2009 kunne man få forlænget sine sygedagpenge i op til 52 uger, hvor det i dag kun er 22 uger.

Heidi Bloch var en af dem, der fik sygedagpenge i 52 uger. Efterfølgende blev hendes sygedagpenge forlænget. Men så - i slutningen af 2009 - stoppede de pludseligt.

Problemet var bare, at det var en anden aktør end kommunen - den private virksomhed Falck Jobservice – der tog beslutning om, at der skulle lukkes for sygedagpengene.

Før 2011 brugte flere kommuner eksterne samarbejdspartnere til at træffe afgørelser om borgernes ret til sygedagpenge.

Men det var ulovligt. Derfor blev de kommuner, der havde ført denne praksis, i 2011 pålagt at træffe nye afgørelser.

Samme år - i 2011 - fastslog Ankestyrelsen, at når kommunerne fremover traf nye afgørelser, kunne de virke med tilbagevirkende kraft. Men kommunens nye afgørelser kan ikke virke med tilbagevirkende kraft, når de tidligere afgørelser var ugyldige.

Det var den beslutning, Højesteret fastslog sidste efterår.

To breve, to fejl

I oktober 2011 fik Heidi Bloch et brev fra Hjørring Kommune.

I det stod der, at kommunen ville genbehandle hendes sag, fordi der i 2009 var truffet en afgørelse i samarbejde med anden aktør, forklarer Mariann Christensen.

Hun er socialrådgiver hos fagforeningen 3F i Skagerak i Hjørring. Det er hende, der i dag fører Heidi Blochs sag. 

Hun forklarer, at der tre dage efter dumpede endnu et brev ned i Heidi Blochs postkasse. I det skrev kommunen, at man stoppede sygedagpengene med tilbagevirkende kraft. Kommunen mente nemlig ikke, der var grundlag for at give hende sygedagpenge i 2009. 

Det vil sige, at der i Heidi Blochs sag er blevet truffet to ugyldige afgørelser, vurderer socialrådgiveren Mariann Christensen: 

- Først en afgørelse i 2009, der blev truffet af anden aktør. Bagefter træffes der så endnu en ugyldig afgørelse i 2011, fordi den er truffet med tilbagevirkende kraft. Det må kommunen ikke ifølge Højesteretsdommen, siger hun. 

Kommune og jobcenter uenig med 3F

Mikael Duus Nielsen, der er jobcenterchef i Hjørring, ønsker ikke at kommentere Heidi Blochs sag. Men det er ikke korrekt, når 3F hævder, at Hjørring Kommune har truffet afgørelser med tilbagevirkende kraft, påpeger han.

- Vi har aldrig truffet afgørelser med tilbagevirkende kraft på samme måde som de sager, der blev afgjort i Højesteret, siger han.

Af den grund vil der ikke blive udbetalt erstatning i denne type sager, fastslår han.

- Vi kan ikke give erstatning i ikke-eksisterende sager, siger han.

Heller ikke Ivan Leth (S),  som er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring, ønsker at kommentere den konkrete sag. Hans vurdering er også, at kommunen ikke har noget i klemme. Han forsikrer dog, at alle borgere skal behandles ordentligt.

- Borgerne skal have det, de skal have. Hvis der er truffet en forkert afgørelse, skal den laves om, siger han.

Venter stadig

Når mange borgere endnu ikke har fået penge tilbage, skyldes det blandt andet forskellige manøvrer i kommunerne.  

Mange kommuner prøver eksempelvis at undgå en stor administrativ byrde. Det betyder, at de i stedet for selv at kontakte borgerne, opfordrer dem til selv at rejse sagerne. Derudover lader flere kommuner sagerne falde for en forældelsesfrist.

Heidi Bloch er en af dem, der med fagforeningens hjælp har bedt om at få sin sag genoptaget. Det gjorde de i starten af februar. 

Foreløbigt har kommunen ikke ladet høre fra sig. Men Heidi Bloch håber, der snart kan sættes punktum i sagen. 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.