Vi bruger mere miljøvenlig energi
40 procent af strømmen og næsten 24 procent af vores samlede energi kommer fra vedvarende energikilder.

Energistyrelsen har opgjort Danmarks energiregnskab for 2011.

* 23,6 procent af Danmarks samlede energiforbrug kom fra vedvarende kilder mod 22,1 procent i 2010.

* Vedvarende energi dækkede 40,7 procent af danskernes elforbrug i 2011. Heraf bidrog vindkraft med 28,1 procent.

* Det faktiske energiforbrug faldt 6,4 procent og er dermed næsten på niveau med forbruget i 1990.

* Energieffektiviteten blev forbedret med 1,7 procent.

* CO2-udledningen fra energiforbruget faldt med 10,6 procent til 44,3 millioner tons.

* Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi faldt 9,8 procent i 2011.

* Danmark var det eneste EU-land, der var selvforsynende med energi. Energiproduktionen var sidste år 10 procent højere end energiforbruget.

(Kilde: Energistatistik 2011 fra Energistyrelsen)

/ritzau/