Unge får bøde for brandsjusk på arbejdspladsen
Arbejdsmiljø · Unge ansatte på caféer eller diskoteker risikerer at få kæmpebøder, hvis brand-sikkerheden ikke er i orden. De fleste aner det ikke

5.000 kroner.

Så meget kan unge ansatte på barer, caféer eller diskoteker risikere at skulle betale, hvis der ikke er styr på brandsikkerheden på deres arbejdsplads.

Ifølge reglerne er det nemlig ikke ejeren, der har ansvaret for den manglende sikkerhed. Det er derimod den ansatte, der tilfældigvis står med ansvaret den dag, brandinspektøren kommer på uanmeldt besøg. Og det er ofte unge, uerfarne personer, fortæller man hos politi og brandvæsen i Århus.

»De unge bliver ofte overraskede, når de får bøden, for de er simpelthen ikke klar over, at ansvaret for sikkerheden er deres,« siger vicebrandchef Hans-Jørgen Salomonsen.

Stor bøde

Hans medarbejdere har de seneste år udskrevet flere bødeforlæg til unge, der uforvarende havde brudt brandreglementet.

Reglerne gælder blandt andet forsamlingshuse med plads til 150 personer eller flere. Herunder sorterer caféer, diskoteker og restaurationer.

Ifølge reglerne skal den ansvarlige for den daglige drift – eller dennes stedfortræder – dagligt udfylde en såkaldt driftsjournal, hvori det noteres, om sikkerhedsreglementet er overholdt. Hvis driftsjournalen ikke er korrekt udfyldt, når brandinspektøren dukker op, er der 5.000 kroner i bøde. Og er den endvidere fejlagtigt udfyldt, er der yderligere 5.000 kroner i bøde per fejl.

»Vi har flere gange sendt bøder til unge, som aldrig havde hørt om driftsjournalen. Så kan man godt synes, at det er lidt synd for dem. Men sikkerhed er jo sikkerhed,« siger Jens Martin Elsborg, der er politiassistent i Århus Politi.

Ejer bør have ansvar

I flere tilfælde vælger arbejdsgiveren at betale bøden for den unge. Men arbejdsgiveren er ikke forpligtet til det. Derfor mener Jens Martin Elsborg, at arbejdsgiveren burde bære en del af ansvaret.

»Ofte er de ansatte slet ikke informeret tilstrækkeligt til at kunne holde styr på sikkerheden. Så kunne man godt placere et ansvar hos ejerne,« siger han.

Reglerne gælder også i almindelige forsamlingshuse, som man kan leje for at holde fødselsdag eller bryllup.

»Her er folk heller ikke klar over, at de står med ansvaret for at udfylde en driftsjournal. Også her er det typisk meget unge mennesker, som risikerer at få en bøde. Og det er ikke pebernødder, vi taler,« siger Jens Martin Elsborg.