Skoleelever klarer sig bedre
I læsning er resultaterne mellem fire og otte procent bedre. I matematik er de steget mellem to og otte procent. Foto: Jens Dresling / POLFOTO
Danske folkeskoleelever er blevet stærkere i dansk og matematik siden sidste år. Børne- og Undervisningsministeren glæder sig.

Undervisningen i de danske folkeskoler har gjort fremskridt siden sidste år.

Det viser de samlede landsresultater i de nationale test for foråret 2011, som Undervisningsministeriet har offentliggjort onsdag eftermiddag.

I otte ud af ti nationale test har eleverne klaret sig bedre end sidste år.

Det er blandt andet læsning og matematik, som eleverne er blevet bedre til.

Udviklingen i landsresultaterne skal dog følges i en årrække, før konklusionen er helt sikker.

"Men det glæder mig, at der ser ud til at være sket en positiv udvikling på tværs af klassetrinene, og særligt i læsning og matematik. Den udvikling skal fortsætte. Det er afgørende, at eleverne tidligt lærer at læse og regne, og præstationsprofilen giver os et, om ikke fuldendt, så i hvert fald konkret redskab til at følge denne udvikling," siger Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini (S).

I læsning er resultaterne mellem fire og otte procent bedre. I matematik er de steget mellem to og otte procent. I engelsk er stigningen på seks procent. I biologi og geografi er resultaterne faldet med fire procent, mens de i fysik/kemi er fire procent højere.

Testene er obligatoriske for alle elever i folkeskolen, og med landsresultaterne kan lærere og skoleledere sammenholde klasserne og skolernes resultater med den samlede udvikling på landsplan.

faktaboks

Eleverne testes i dansk, læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse, matematik i 3. og 6. klasse, engelsk i 7. klasse samt biologi, geografi og fysik/kemi i 8. klasse.

Landsresultaterne er offentliggjort i form af en national præstationsprofil på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside.

Resultaterne på skole- og kommuneniveau er fortrolige.

Kilde: Undervisningsministeriet