S og SF afviser at genåbne skattereform
Velstillede skal ikke regne med en børnecheck, lyder det fra de to partier, som før valget sammen lancerede forslaget om differentieret børnecheck. Foto: Colourbox
Både S og SF afviser V-forslag om at genåbne skattereformen for at sikre børnecheck til vellønnede.

Under stor dramatik indgik regeringen, Venstre og De Konservative før sommerferien en skatteaftale uden om Enhedslisten.

Men allerede fem uger efter ønsker Venstre nu at genforhandle aftalen for at sikre fortsat børnecheck til alle - også de vellønnede.

Venstres skatteordfører, Thorsten Schack Pedersen, har fået flere henvendelser fra private, som mener, at det er uretfærdigt at forældre, der tjener over 760.000 kroner årligt skal skæres i børnechecken.

Det er blandt andet urimeligt, at indgrebet kun rammer gifte forældre, mens samboende går fri, mener Venstre.

- Det er svært at forklare forslaget. Det har jeg oplevet hen over sommeren. Folk spørger, hvorfor der er forskel på, om man er gift eller ikke er gift. Og hvorfor det afhænger af, hvordan indtægten fordeler sig i familien, siger Thorsten Schack Pedersen.

Men både Socialdemokraterne og SF afviser dog Venstres forsøg på at genåbne skattereformen.

En aftale er en aftale, lyder det fra de to partier, som før valget sammen lancerede forslaget om en differentieret børnecheck og dermed står til at bryde endnu et løfte til vælgerne, hvis denne del af skattereformen falder.

- Jeg håber, at Venstre har sat sig ind i, hvad det er for en aftale de har lavet, og at de også er villige til at stå på mål for den, siger Socialdemokraternes skatteordfører, Thomas Jensen.

Samme melding kommer fra SF.

- Vi har lavet en politisk aftale, og den går jeg ud fra, at Venstre respekterer. Det er vigtigt, at alle bidrager, også de mest velstillede, og med det her forslag øger vi marginalskatten for de allerrigeste, siger SF's skatteordfører, Jonas Dahl.

S og SF afviser ikke at ændre på aftalen, så gifte og samboende stilles ens. Problemet er dog, at det ifølge Skat er teknisk meget svært at samkøre de nødvendige oplysninger.

Venstre peger på, at begge forældre kan tjene 759.000 kroner, uden at der sker en modregning. Men hvis bare den ene forældre tjener 760.000 kroner, så bliver familien ramt, selv om den anden forældre er arbejdsløs.

Også Dansk Industri og tænketanken Cepos har påpeget problemer med at gøre op med princippet om, at alle har ret til børnecheck uanset indkomst.