Rumænsk chauffør kan koste leverandør-opgave for IKEA
Foto: Henning Bagger/Scanpix
En rumænsk chauffør har lagt sag an mod Bring Trucking, og det kan betyde, at virksomheden får opsagt sin leverandørkontrakt hos IKEA.

Efter et sagsanlæg på 1,8 millioner kroner mod Ikeas transportleverandør Bring Trucking, risikerer transportunderleverandøren at få opsagt kontrakten af Ikea, hvis der ikke er ordnede forhold. Samtidig efterlyser Ikea Transport tydeligere lovgivning og regler, der kan sikre fair transport på landevejene.

Det skriver Fagbladet 3F.

I den kommende retssag i Københavns Byret kræver en rumænsk chauffør fra Bring Trucking dansk løn og efterbetaling på de 1,8 for millioner kroner. Sagen handler om grov underbetaling og brud på EU's regler, påpeger 3F Transport.

Elisabeth Munk som er miljøchef for Ikea Transport Global oplyser, at Ikea løbende er i dialog med Bring.

- Vi har i de seneste år været ekstra opmærksomme på Bring og har gennemført ekstra kontroller. Hvis det viser sig, at de har brudt lovgivningen eller vores adfærdskodeks, så laver vi en handlingsplan sammen med dem for at få bragt orden i sagerne. Hvis de mod forventning ikke kan eller vil følge handlingsplanen, så kommer det til at få konsekvenser, hvilket kan være opsigelse af hele eller dele af kontrakten, siger hun.

Elisabeth Munk fremhæver, at det er meget vigtigt for Ikea Transport, at de chauffører, der transporterer Ikeas produkter, har gode og rimelige arbejdsvilkår.

- Derfor efterspørger Ikea Transport en tydeligere lovgivning og regelsæt på både nationalt niveau og inden for EU, som kan minimere risikoen for social dumping. Vi mener derfor, at det er godt, at sager som disse kan prøves juridisk, og vi kommer til at følge dette tæt for at se, om det giver anledning til ændringer eller nye tiltag fra Ikea Transport, siger Elisabeth Munk.

Sagsanlægget blev fredag den 19. maj fremsendt til Ikeas Transportleverandør Bring Trucking i Slovakiet, der er ejet af den norske stat, der endnu ikke har kommentarer til sagsanlægget.

Ikea gennemfører kontrolbesøg

Det er den rumænske chauffør Emilian Tudor Jetzi, der har anlagt sagen mod Bring Trucking. Det sker med hjælp fra den rumænske transportfagforening SLT og 3F Transport, der begge vil have afklaret, om EU's regler kan sikre fair transport.

Københavns Byret i Danmark skal nu tage stilling til om transportfirmaet, der kører møbler for Ikea i Norden, kan slippe af sted med at betale slovakisk løn til sine rumænske chauffører, selvom de kun kører i Danmark, Sverige, Norge og Finland og aldrig transporterer gods i Slovakiet eller Rumænien. Retten skal også tage stilling til, hvorvidt der er sket en række brud på både dansk lovgivning og EU's regler.