@RUBRIK 18:Indvandrer-kvinder unødigt syge
Københavns Kommune pudser et lægeteam på 1.000 indvandrerkvinder, der permanent er sygemeldt på kontanthjælp. Målet er at få 75 procent af kvinderne i arbejde.

Af Frederik Roed

Ondt i ryggen, hjertet eller sindet. En overrepræsentation af sygemeldte indvandrerkvinder på kontant­hjælp møder i dag op på jobcentrene med en er­klæring fra deres læge, der igen og igen fritager dem fra aktivering eller arbejde. Men nu tager Københavns Kommune ekstraordinære kontante midler i brug for at trække kvinderne ud af en arbejdsløshed i ghettoerne.
Et nyoprettet team be­stående af læge, psykolog, jobkonsulent og tolk skal om kort tid rykke ud og banke på dørene hos de første kvinder for at afklare, hvorvidt forklaringerne om sygdom berettiger til pension eller bare er ?undskyldninger’ for ikke at arbejde.
Målet er, at lægeteamet skal få 75 procent opkvalificeret til et arbejde. Og beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Hougaard (S) føler sig overbevist om effekten.
»Vi har en mistanke om, at en del kvinder misbruger lægeerklæringer til at snyde sig til at undgå arbej­de, hvilket er synd for dem selv, når vejen ud af fattigdom og isolation netop går gennem arbejde. Et pilotprojekt fra Odense har nemlig vist, at tre fjerdedele af de udvalgte kvinder kunne raskmeldes efter samtaler med et tvær­fagligt team,« siger Jakob Hougaard.
Side 4