Minister åbner for skattekommission efter pres fra DF og S
Skatteminister Karsten Lauritzen indkalder nu Folketingets partiet til en drøftelse af, hvorvidt der skal nedsættes en skattekommission. Arkivfoto: Emil Hougaard, Scanpix.

Regeringen går mere op i at se fremad end bagud, har svaret tidligere lydt, når skatteminister Karsten Lauritzen (V) er blevet spurgt til muligheden for at nedsætte en undersøgelseskommission af kriserne i Skat.

Men efter et fælles krav fra Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, er ministeren klar til at gå konstruktivt til værks.

- Hvis Folketinget ønsker en undersøgelseskommission, vil jeg selvfølgelig se konstruktivt på det. Og det vil jeg indkalde til en drøftelse af, siger Karsten Lauritzen.

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi får kigget på, hvad der er gået galt under de skiftende regeringer - og at det arbejde, vi har sat i gang med at få skattevæsenet til at fungere, at det respekteres.

- Det vigtigste for regeringen og mig som skatteminister er at få skattesystemet til at fungere og få ryddet op i de problemer, som blev skabt over en årrække under skiftende regeringer.

- Men jeg forstår godt, at der er nogen, der vil se tilbage. Den tanke har jeg da også selv haft i min tid som skatteminister.

Et bredt flertal i Folketinget bakker op om en kommission. Og derfor vil Karsten Lauritzen nu gå i gang med at forberede et oplæg til en kommission, før han indkalder til drøftelser.

Adspurgt om det bliver inden sommerferien, svarer han:

- Det er selvfølgelig så hurtigt som muligt.

- Men jeg tror, at partierne har en forventning om, at vi ikke bare mødes til en løs snak, men en reel politisk drøftelse. Det kræver, at tingene bliver forberedt, og det tager tid. Men så hurtigt som det overhovedet er muligt.

DF og S lægger op til, at kommissionen løbende afrapporterer, så man kan handle på konklusionerne. Karsten Lauritzen minder om, at der er særlige regler for undersøgelseskommissioner:

- Det sætter begrænsninger for, hvordan vi politisk kan styre, hvor lang tid det tager. En kommission arbejder jo uafhængigt med en dommer i spidsen.

Hvad tænker du om, at jeres støtteparti går bag om jer og i et fælles fremstød med S presser jer til at nedsætte en kommission, som I hidtil har talt imod?

- Jeg har gentagne gange sagt, at jeg ikke har nogen problemer med, at man undersøger ting. Man har haft talrige undersøgelser i nyere politisk historie på Skatteministeriets område.

- Det vigtige er, at der kommer noget konstruktivt ud af dem, så det ikke bare ender med at være spild af millioner af kroner. Det kan vi sikre i fællesskab ved at lave et fornuftigt kommissorium.

Karsten Lauritzen "forstår godt", hvis mange danskere også har et ønske om en tilbundsgående undersøgelse.

- Jeg har da også selv tænkt tanken i mine 1,5 år som skatteminister. Jeg har bare set det som min primære opgave at rydde op - og så lade det være op til andre i Folketinget at vurdere, om der var behov for en undersøgelseskommission.

Så du kan godt se for dig, at der kunne komme brugbare ting ud af sådan et kommissionsarbejde?

- Det ved man jo sjældent. Jeg tror, det har været ønsket ved de fleste kommissioner, der er blevet nedsat. Nogle er der kommet noget ud af - andre i mindre omfang.

/ritzau/