Lille gennembrud: Rumænien vil modtage to kriminelle
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) glæder sig over, at Rumænien har garanteret for afsoningsforholdene, så to rumænere kan sendes hjem. Den ene sag er dog indbragt for domstolene, som skal tage stilling, før udvisningen kan blive gennemført. Foto: Martin Sylvest/Scanpix
Rumænien har i to udleveringssager givet garanti for ordentlige fængsler, så Danmark kan sende kriminelle ud.

Det har vakt forargelse på Christiansborg, at Danmark ikke må sende rumænske kriminelle til afsoning i deres EU-hjemland.

Men nu er der måske et første tegn på en løsning.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger:

- Jeg kan nu med stor tilfredshed konstatere, at Rumænien i to udleveringssager har givet garantier for tilstrækkelige afsoningsforhold.

- Der er tale om en meget positiv udvikling, som vi vil følge tæt, siger Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar.

Det var en afgørelse i Højesteret, der i maj måned vakte stor opsigt, der stoppede udlevering af fanger til rumænske fængsler.

Selv om Rumæniens demokrati og økonomi er skønnet udviklet nok til at være med i EU, så er landets fængsler ikke på et tilstrækkeligt niveau, vurderede Højesteret.

Ifølge Højesteret overholder Rumænien ikke kravene i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Fængselscellerne i Rumænien er ganske enkelt for små, fastslog Højesteret i en principiel dom.

Her slap tre kvinder og en mand for at blive udleveret til deres hjemland.

Både Justitsministeriet og Østre Landsret havde ellers tidligere sagt god for at sende de fire rumænere afsted. Men landets øverste domstol slog altså bremsen i.

Søren Pape Poulsen fortsætter imidlertid arbejdet for at sikre afsoning i hjemlandet:

- Kriminelle udlændinge hører ikke hjemme i Danmark. Kan man ikke finde ud af at overholde landets love, skal man sendes ud.

- Mine embedsmænd og jeg har derfor siden Højesterets afgørelser fra maj haft en konstruktiv dialog med de rumænske myndigheder for at finde en løsning, der sikrer, at samarbejdet om udlevering og overførsel af kriminelle til Rumænien bliver genoptaget, siger Søren Pape Poulsen.

Det fremgår af et skriftligt svar til Folketinget, at det er rigsadvokaten, der har modtaget garantierne fra de rumænske myndigheder i de to sager.

Det er sket henholdsvis den 27. november og den 11. december 2017.

Rigsadvokaten har på den baggrund 1. december 2017 truffet afgørelse i den ene sag om udlevering af én person til Rumænien og vil træffe afgørelse i den anden sag snarest.

Den trufne afgørelse er dog allerede indbragt for domstolene. Dermed kan de danske domstole måske igen ende med at bremse for en udlevering.

Det fremgår dog af de skriftlige svar, at der er stor forskel på praksis i andre lande. Mens Sverige eksempelvis ikke sender personer til afsoning i Rumænien, så gør Italien det.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at Danmark som en selvfølgelighed bør kunne sende rumænere til afsoning i deres hjemland:

- Jeg tog selv sagen op med den rumænske præsident, Iohannis, i juni. Når jeg ser ham igen, vil jeg kvittere for det fremskridt, vi ser i sagen nu, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg håber, at det vil føre til, at vi kan få normaliseret situationen. Det har selvfølgelig været helt uholdbart, at vi ikke har kunnet udlevere eller overføre kriminelle til Rumænien. Danmark skal ikke være varmestue for udenlandske kriminelle, siger Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.

/ritzau/