Lægevagter kan ikke finde patienter
Manglende husnumre gør det svært for vagtlægerne at finde patienter.

I ét af de mange huse på vejen ligger en syg patient, som har brug for akut lægehjælp.
Vagtlægen er på vej, men han bliver forsinket. Mange huse mangler nemlig husnumre, eller også er skiltene skjult under maling, buske eller træer.
»Det betyder ofte, at vi må ringe til de syge mennesker og spørge, hvordan deres hus ser ud. Det sker især om natten, hvor gaderne er mennesketomme, og de fleste sover. I sådanne tilfælde tager det alt for lang tid at finde den rigtige adresse, og det kan faktisk være et spørgsmål om liv eller død, at en læge eller en ambulance når frem i tide,« siger lægevagtchef i Københavns Kommune, Jørgen Wantzin til Taxanyt, der udgives af Taxa 4x35.

Stram op

Det er Taxa 4x35, som kører lægerne rundt til patienter i Storkøbenhavn, og firmaet har for nylig foreslået Erhvervs- og Boligstyrelsen, at nummerskiltningen blev strammet op.
Både på villaveje og ved de mange boligblokke i centrum af byen er det svært for vagtlægerne at finde det rigtige nummer.
»Det gør, at man snegler sig frem til gene for bytrafikken for at finde den rigtige adresse, og det må også være et problem for andre end lægevagten,« siger Jørgen Wantzin.
Ifølge Taxanyt oplever både Københavns Brandvæsen og politiet også, at det kan være svært at finde rundt.

Venter på gaden

Men ambulancechef hos Københavns Brandvæsen, Peter Bjørn Hansen, forklarer, at folk ofte sender pårørende ud på gaden, når de har tilkaldt en ambulance. Fuldmægtig i Erhvervs- og Byggestyrelsen, Lars Misser, henviser til, at det siden 1. januar i år har været lovpligtigt for ejerne af en bolig at sætte husnummerskilte op, så de er synlige fra vejen.
Men vagtlægechefen kan ikke forstå, at der ikke er kontrol med, om loven bliver overholdt.
»Det er jo i beboernes egen interesse at få hjælp i en fart, når der opstår akut behov,« siger han.
Erhvervs- og Byggestyrelsen peger på, at det umiddelbart er husejernes eget ansvar.