Kommunes ry tiltrækker stofmisbrugere
Foto: Iris/Scanpix
I Fredericia oplever kommunen, at unge stofmisbrugere flytter til byen for at få hjælp.

Kommuner med attraktive tilbud til sine udsatte unge, risikerer at udsatte unge fra andre kommuner flytter til kommunen, fordi det positive ry breder sig ud over kommunegrænsen.

Det er en af konklusionerne i en ny analyse om udsatte unge, som Rockwool Fondens Forskningsenhed præsenterer under et debatarrangement på Folkemødet på Bornholm i dag, skriver Ugebrevet A4 torsdag.

- Foreløbig drejer det sig kun om et enkelt eksempel fra Fredericia, hvor vi er i gang med et projekt. De fortæller, at de tiltrækker udsatte fra nabokommuner, fordi de har så gode stofmisbrugsprogrammer. Her ser vi jo den omvendte nomadefamilieproblematik: At man flytter hen, hvor der er en indsats, som kan ændre ens situation, siger Signe Hald Andersen forskningsleder i Rockwool Fondens Forskningsenhed til Ugebrevet A4.

Analysen viser, at der store forskelle på, hvor de udsatte unge bor. Nogle områder har en permanent høj andel af unge mellem 18 og 29, der hverken er i job eller uddannelse. F.eks. ligger Lolland, Odsherred, Brønderslev og Kalundborg kronisk højt med en andel på 10-11 procent. I Frederiksberg Kommune er bare 2,4 procent af de unge mellem 18 og 29 år betegnet som udsat. Landsgennemsnittet er 5,6 procent.

- Vi kan se, at selv historisk gode samfundsøkonomiske vilkår ikke kan udjævne forskellene mellem kommunerne. Vi kan også se, at der er svært at få de unge tilbage efter finanskrisen. Bunden bliver ramt i 2008-2009, men i 2014 er der stadig en stor gruppe af unge, som ikke klarer sig godt. Rigtig mange kommuner haft vanskeligt ved at nedbringe andelen af udsatte unge siden da, og der skal meget til, før vi kan nå det lave niveau fra 2007, siger Signe Hald Andersen.

En udsat ung er defineret som en ung mellem 18 og 29 år, uddannelseshjælp, svarende til kontanthjælp, og som har været udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i mindst to år i træk.

Den skæve fordeling skyldes i høj grad forskelle i uddannelsestilbud og det lokale jobmarked. Samtidig er lange afstande og transportmuligheder til uddannelsessteder et forhold, der får flere unge til at fravælge en uddannelse.

Borgmestrene i den ramte kommuner følger med en vis nervøsitet forhandlinger om regeringens udspil til ny Forberedende Grunduddannelse. Udspillet giver blandt andet kommunerne ansvaret for, at unge under 25 år får en ungdomsuddannelse. Finansieringen skal ske via bloktilskuddet, foreslår regeringen.

Hvis det bliver tilfældet vil kommunernes problemer vokse uoverskueligt. Holger Schou Rasmussen, (S), borgmester i Lolland Kommune, siger:

- Jeg kan godt frygte, at man vil fordele pengene efter antallet af borgere i kommunerne, for i så fald kan Gentofte Kommune få overskud til flere skulpturer, mens vi på Lolland vil være nødt til at give ringere service til vores borgere. Systemet skal tage højde for, hvor stort antal borgere på kontanthjælp, der findes i kommunen, så kommuner, der er pressede, ikke ender med færre midler, siger han til Ugebrevet A4.

Socialdemokratiet, Radikale og DF har sagt, at finansieringen skal ske via et statsligt taxameter-tilskud for at undgå at lægge større byrder på de kommuner, der allerede har de største udfordringer.

- Men hvis man laver en taxameter-ordning, er kommunerne ikke afhængige af, om der er mange eller få udsatte, når de laver indsatserne. Systemet er nødt til at være fleksibelt, for ingen kan på forhånd vide, hvad behovene er hos den enkelte unge. Der kan jo være sociale problemer, som kræver ekstra støtte af forskellig slags, siger Socialdemokratiets finansordfører til Ugebrevet A4.

Dansk Folkeparti er enig med Socialdemokratiet i, at finansieringen skal være en anden end den, som regeringen foreslår. Men hvilken vil partiet ikke lægge sig fast på, mens forhandlingerne foregår. Undervisningsminister Merete Risager (LA) håber at kunne indgå en aftale før sommerferien, men vil ikke kommentere på finansieringsformen for udspillet, så længe forhandlingerne er i gang.