Kommuners spareiver hæmmer barnets tarv
Hver anden socialrådgiver har oplevet, at kommunens økonomi har konfliktet med barnets tarv. Foto: Colourbox
Landets kommuner er voldsomt pressede på økonomien. Og det går ud over udsatte børn og unge, viser ny undersøgelse.

Socialrådgivere, der behandler sager om vold, incest og vanrøgt, oplever, at barnets tarv kommer under pres, fordi kommunerne skal spare penge.

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening.

Hver anden socialrådgiver har oplevet, at muligheden for at handle i børn og unges interesse i større eller mindre grad stækkes af hensyn til kommunens økonomi.

Og otte ud af ti socialrådgivere oplever samtidig, at der i dag er mere fokus på økonomien end for bare to år siden.

"Jeg har haft en sag med en 17-årig retarderet dreng, hvor ledelsen ønskede, at vi skulle sylte den, så den overgik til voksenhandicap og deres budget og en anden sag, hvor der blev iværksat udslusning imod alle faglige vurderinger, fordi det var billigere end at vedligeholde anbringelsen," lyder det eksempel fra en socialrådgiver i undersøgelsen.

I en højaktuel sag har Faxe Kommune tilbudt samtlige sagsbehandlere en dusør på 20.000 kroner for at finde billigere alternativer til anbringelse af et barn.

Og selvom den praksis ifølge socialrådgiverforeningens formand Bettina Post er et usædvanligt og ekstremt eksempel, så er den et udtryk for det voldsomme økonomiske pres, som socialrådgivere i alle kommuner oplever.

"Den sag understreger, at der er et stort økonomisk fokus ude i kommunerne. Det er en ny situation ude i kommunerne, at de er så pressede, at man skal finde nye alternativer til anbringelse," siger hun til Newspaq.

Bettina Post mener, det bør vække bekymring hos de ansvarlige politikere, når hver anden socialrådgiver oplever, at hensyn til økonomien forringer muligheden for at varetage barnets tarv.

"Det er dybt bekymrende, at man uden videre tilsyneladende sætter skøn under regel for at spare penge. Den tendens bør få socialministeren til at indskærpe over for kommunerne, at der skal tages udgangspunkt i et individuelt skøn i disse sager. Også i sparetider," siger hun.

Newspaq har fredag morgen forgæves forsøgt at få en kommentar fra Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S).

I Børns Vilkår kommer det ikke bag på souschef Bente Boserup, at kommunernes spareiver sætter barnets tarv under pres.

"Kommunerne er voldsomt trængte og har svært ved at finde ud af, hvordan de skal få deres børneområder til at hænge sammen. Det er sagen fra Faxe Kommune et eksempel på. Og her har man altså valgt en meget uheldig måde at arbejde på," siger hun.

Børns Vilkår har sendt den mail, hvori Faxe Kommunes sagsbehandlere bliver tilbudt 20.000 kroner, videre til Ankestyrelsen.