Kommune: Vi har været for rundhåndet med hjælp til syge børn
Efter at have fået aktindsigt i alle kommuners udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, kan Avisen.dk dokumentere store kommunale forskelle. Modelfoto: Scanpix/Iris
I Hørsholm får forældre til syge børn flest penge i tabt arbejdsfortjeneste. I Morsø får de aller mindst. Avisen.dk har spurgt begge kommuner, hvad det skyldes.

Det kan være svært at få et fuldtidsarbejde til at harmonere med at tage sig af et barn, der tit skal til tjek på hospitalet, eller som er nødt til at have korte skoledage. 

Forældre til børn med alvorlig sygdom kan derfor ansøge kommunen om at få tildelt tabt arbejdsfortjeneste. Men der er betydelige forskelle mellem, hvor meget hjælp de enkelte kommuner tilbyder.

En omfattende aktindsigt, som Avisen.dk har søgt blandt landets 98 kommuner, afslører nemlig store kommunale forskelle i udbetalingerne til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Mellem top og bund var der sidste år mere end 118.000 kroners forskel, når man ser på, hvad der i gennemsnit bliver givet til en forælder, som bliver tildelt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

"Ikke en bevidst strategi"

Sidste år blev der i Hørsholm gennemsnitligt tildelt 147.517 kroner per borger, der havde fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Og det gjorde den nordsjællandske kommune til det sted i landet, hvor forældrene fik mest i støtte.

I den helt modsatte ende af skalaen lå Morsø Kommune. Her lå det gennemsnitlige beløb på 29.128 kroner per borger, der fik ydelsen.

Peder Hanghøj, der er direktør for Børn og Kultur i Morsø Kommune, afviser, at kommunen bevidst har tildelt lave ydelser.

- Vi har forsøgt at følge den lovgivning, der er, og det er ikke en bevidst strategi, at vi skulle ligge lavest. Det er da klart, når man ser opgørelsen, bliver man da nysgerrig på, hvorfor vi ligger, hvor vi gør. Vi vil da kigge på vores praksis, siger han. 

"Højt til loftet"

I Hørsholm erkender leder af myndighedsområdet Jeanne Bertelsen, at kommunen tidligere nok har været for gavmild.

- Når du siger, at vi ligger højt økonomisk, så må jeg også konstatere, at vi igennem en årrække har haft "højt til loftet" i disse sager. Forstået på den måde, at vi har haft en rundhåndet praksis, hvor vi i nogle sager har overkompenseret for eksempel i forhold til vurderingen af behovet for tabt arbejdsfortjeneste og derved, hvor mange timer man er berettiget til at få økonomisk kompensation for, siger hun.

Jeanne Bertelsen understreger dog, at kommunen i dag har fået gjort op med den praksis, så man nu er mere præcis blandt andet i forhold til lovgivning og målgruppe. 

Forvirring over lov

Lørdag kunne Avisen.dk fortælle, at selvom kommunerne samlet set brugte mere end en milliard kroner på tabt arbejdsfortjeneste sidste år, bliver loven ofte tolket helt forkert.

Og selvom loven ifølge Jeanne Bertelsen er rimelig klar, kan hun godt genkende, at tolkningen til tider kan være udfordrende.

- Jeg må dog sige, kommunerne er blevet bedre til at dele viden og erfaring, så vi forsøger at udøve den samme tolkning af loven til glæde og gavn for både os selv og ikke mindst for vores borgere, forklarer hun.

Jeanne Bertelsen påpeger, at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering for hvert barn og deres familie.

Direktøren for Børn og Kultur i Morsø mener ikke, at de lave ydelser i hans kommune skyldes, at man har tolket loven forkert.

- Så vidt jeg ved, har vi aldrig haft klager på det her område, men det er klart, at vi vil gå ind og kigge på det og se, om der er ting, vi skal ændre på, siger Peder Hanghøj.

Lønniveau påvirker satser

Både Peder Hanghøj og Jeanne Bertelsen minder om, at borgernes lønninger også spiller ind på ydelsernes størrelse, da de udregnes ud fra forældrenes hidtidige bruttoindkomster.

I dag kan man dog højest få 27.500 kroner om måneden. Men før 2011 var der intet loft for, hvor stort et beløb en mor eller far kunne modtage i tabt arbejdsfortjeneste.

Og det påvirker stadig udbetalingerne i Hørsholm.

- Reglen havde kun betydning fremadrettet, så dem, der havde fået tilkendt tabt arbejdsfortjeneste inden 2011, fortsætter med den høje udbetaling. I dag bliver mange begrænset af maksimumsbeløbet på området, siger Jeanne Bertelsen.

"Det må I selv klare"

I Danske Handicaporganisationer vurderer formand Thorkild Olesen, at der i nogle tilfælde kan være sammenhæng mellem en kommunes økonomi og ydelsernes størrelser.

Men andre gange handler det også om "den kommunale holdning til problemet".

- Der er sådan en eller anden holdning til, at det må I da selv kunne klare, og hvis du ikke kan klare at passe et job, så kan du bare lade være med at have et job, siger han.