Højhuse i Rødovre er stormsikre
To højhuse i Rødovre alligevel ikke i fare for at styrte sammen, fastslår eksperter.

Selv den værst tænkelige storm vil ikke kunne blæse de to højhuse Agerkær og Ruskær i Rødovre omkuld. Det fastslår Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), som har undersøgt sikkerhed ved højhusene, der blev evakueret under stort postyr nytårsdag.

Eksperterne fra byggeforskningsinstituttet har ikke fundet belæg for, at betonen i højhusene er så ringe, at højhusene skulle riskere at styrte sammen ved en kraftig storm.

»Vi er ikke enige i den bedømmelse,« siger forskningschef Niels-Jørgen Aagaard, SBI.

De to huse er opført i 1954 og 1956, og efter evakueringen på årets første dag blev der rejst generel tvivl om sikkerheden ved ældre højhuse rundt om i landet. Derfor begyndte forskerne på SBI at undersøge, hvorfor højhusene i Rødovre skulle være farlige.

»Og det kunne vi ikke få noget overbevisende svar på,« siger Niels-Jørgen Aagaard.

Betonen i højhusenes bærende vægge er med andre ord stærk nok.

Der er fire årsager til at højhusene i Rødovre efter SBI’s vurdering ikke vil bryde sammen i stormvejr:

- For det første viser forskernes gennemgang af resultaterne af betonprøverne fra 2001, at betonen i de bærende vægge faktisk har den styrke som ingeniørerne forudsatte, da de i begyndelsen af 1950’erne beregnede de to huses konstruktioner.

- For det andet medfører de regler, der gjaldt i 1950’erne, at højhuse dengang blev opført med en sikkerhed som er 10-15 procent højere end byggeri opført efter nutidens regler.

- For det tredje er bygningerne, selvom de er forholdsvis smalle, så tunge at selv ikke den værst tænkelige storm vil kunne vælte bygningerne som et hele.

- Og for det fjerde står de bærende vægge inden døre, og deres betonstyrke er derfor upåvirket af at de har over 50 år på bagen. Ganske vist er der skader på de udvendige betonkonstruktioner som bærer højhusenes altangange, men det har ingen betydning for om husene bliver stående under en storm, mener SBI.

»Højhusene i Rødovre giver derfor ikke i sig selv grund til at frygte for sikkerheden i andre ældre højhuse rundt om i landet,« fastslår Niels-Jørgen Aagaard.