Herren bevare dig! Gud er med på arbejde
Præster er ikke kun at finde i kirken men også på forskellige arbejdspladser. Foto: Colourbox
Præster findes ikke kun i kirken. Forskellige virksomheder har præster tilknyttet, som ansatte kan lette hjertet hos.

Firmapræster træder til med råd og lindring, når medarbejdere på nogle af landets store virksomheder har ondt i sjælen.

Eksempelvis har Nordea, Codan og Rambøll alle firmapræster tilknyttet - enten som oplægsholdere eller som fast tilbud til de ansatte.

Medarbejderne bruger ofte firmapræsten til at tale om private problemer, der ikke egner sig til MUS-samtalen eller ikke hører hjemme hos erhvervspsykologen, forklarer HR-chef, Peter Brandt fra Rambøll.

”En virksomhedspræst er et tilbud om en samtale om livets grundvilkår. Vel at mærke med en samtalepartner, som kan se ud over den faglige eller virksomhedsrelaterede situation, man er i,” siger han.

Fra livsfilosofi til irriterende teenagebørn

Præsten hos Rambøll hedder Lise Trap. Til daglig er hun sognepræst i Soderup Kirke mellem Roskilde og Holbæk.

Men en fjerdel af hendes tid er afsat til jobbet som erhvervspræst. Derfor har hun fast træffetid hos Rambøll hver 14. dag, hvor ansatte besøge hende til en såkaldt sjælesorgssamtale.

”Det er samtaler, som har med de ansattes liv at gøre, og det de ikke har lyst til at tale med så mange andre om. Det kan være alt fra livsfilosofiske og eksistentielle spørgsmål til de helt håndfaste: Hvad gør jeg med min teenagesøn, som jeg ikke kan holde ud eller min kollegas holdning til noget, jeg ikke er enig i," fortæller hun.

"Det er jo tit sådan, at når noget presser én i privatlivet, har det også indflydelse på arbejdslivet” tilføjer hun.

”Vi har lige en håndværker, der gerne vil snakke”

Udover de faste træffetider hos Rambøll bliver Lise Trap også kontaktet af virksomheder, der har et behov her og nu.

For eksempel har hun besøgt en virksomhed, hvor en ansat havde mistet et barn, og derfor gav råd til, hvordan man som kollega kunne forholde sig til det.

Andre gange er hun blevet kontaktet af for eksempel håndværksmestre, der ’lige har haft en mand, som havde brug for at tale med én’.[pagebreak]

Derudover aflægger hun besøg hos virksomheder og holder oplæg og laver seminarer om alt fra livsværdier til samarbejde.

Fat det: Ingen er perfekte

Men når der i forvejen findes erhvervspsykologer, coaches og rådgivere i alle afskygninger, hvad er det så lige en præst kan?

Lise Tarp understreger, at præster ikke kan behandle, som psykologer eksempelvis kan. Men de kan lytte og har typisk en særlig anerkendende tilgang til folks frustrationer, forklarer hun.

”En coach vil oftere spørge: Hvordan kan du nå derhen, hvor du gerne vil? Der forholder vi os i højre grad til, hvordan er det at være et menneske, der ikke når at sine mål? Hvordan er det, når parforholdet ikke fungerer, når man ikke når det, man skal på jobbet,” siger Lise Trap.

At vi ikke altid kan være perfekte, er i det hele taget et emne, hvor hun som præst kan bidage.

"Hvis man bliver fyret, skilt eller bliver syg, er det ens egen skyld. Vi kan ikke acceptere, at vi ikke er perfekte, og det er blandt andet dér, det kristne kommer ind. Vi ikke er Gud, men kun mennesker, derfor er der også en grænse i perfektion. Og hvis vi husker det, kan vi måske få det lidt lettere,” siger Lise Trap.

Oplagt ved fyringer

Erhvervspræsterne står typisk på virksomhedernes liste over ressourcepersoner i forbindelse med stress. Et sted, hvor de ikke optræder, men ifølge Lise Trap kunne komme til gavn, er i forbindelse med fyringer.

Her er det nemlig ofte selvbebrejdelsen, der igen kommer i spil.

”Det, det ofte handler om her, er, at man sætter spørgsmålstegn ved sin egen værdi. ’Hvis ikke jeg har et arbejde, er jeg ikke noget værd’, tænker mange. Derfor kunne vi være oplagte at bruge mere i den sammenhæng,” siger Lise Trap.