Folkeskoler lukker på stribe
Lærerforening frygter, at folkeskolen bliver for familier uden overskud. Vrøvl, siger Socialdemokraterne.

De danske folkeskoler har sendt lærere og elever på sommerferie, og flere steder kommer de ikke tilbage, når det nye skoleår starter i august.

Igen i år bliver der nemlig lukket folkeskoler på tværs af landet.

Ritzau har været i kontakt med kommunaldirektører i 36 af landets 98 kommuner.

På den baggrund kan det konstateres, at mindst 28 danske folkeskoler står foran lukning eller sammenlægning sommeren over.

- Det er sket uden den store overvejelse, og det har været styret af, hvor der ligger en besparelsesmulighed, mener formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Det er foreningens klare oplevelse, at omvæltningerne går ud over undervisningen.

- Lærere har svævet i uvished i flere måneder med hensyn til, om de var fyret eller flyttet. Det skaber frustrationer hos lærere, elever og forældre, og der går energi fra undervisningen, mener formanden.

Efter flere års nedskæringer begynder folkeskolen at ligne et tilbud til de ressourcesvage frem for et tilbud til alle, mener lærerforeningen.

- Hvis den negative spiral først kommer i gang, så ender det med, at vi får nedlagt folkeskolen som en fælles, kulturel institution, hvor vi møder hinanden på kryds og tværs af de skel, der ellers er i samfundet, påpeger han.

Ritzau har uden held forsøgt at indhente kommentarer fra ledelsen i KL's Børne- og Kulturudvalg.

Men på Christiansborg erklærer regeringspartiet Socialdemokraterne fuld tillid til kommunernes dispositioner, som man mener kan forklares med kommunesammenlægninger og et faldende antal børn.

- Havde kommunerne ikke handlet på det faldende børnetal, så var udgiftspresset vokset, så man ikke kunne fastholde timetallet.

- Så skolelukningerne er faktisk med til at udbygge kvaliteten i folkeskolen, mener partiets børne- og undervisningsordfører, Troels Ravn.

/ritzau/