Flere fyres på grund af deres alder
Tallet på dåbsattesten har betydning for jobbet. Foto: Colourbox
Antallet af sager om aldersdiskrimination er stigende. Ældre får især fyreseddel i det offentlige, viser tal.

Tal fra Ligebehandlingsnævnet viser en markant stigning i sager om forskelsbehandling på grund af alder de seneste år.

I 2011 mere end fordobledes antallet af afgjorte sager til i alt 54, og tendensen fortsætter i første halvår af 2012, hvor der har været 32 afgjorte sager. Det skriver Politiken fredag.

- Aldersdiskrimination fylder mere og mere, og tendensen er, at aldersdiskrimination vil overhale kønsdiskrimination, som traditionelt ellers har fyldt mest i statistikkerne, siger Susanne Fischer, chefkonsulent i sekretariat for Ligebehandlingsnævnet, til Politiken.

Aldersdiskriminationen handler typisk om, at ansøgere får afslag på en jobansøgning eller bliver afskediget på grund af deres alder.

Susanne Fischer oplyser, at få sager handler om, at unge føler sig diskrimineret, mens langt de fleste handler om ældre. Og en overvejende del af sagerne falder ud til klagerens fordel.

- Mange i 50'erne og begyndelsen af 60'erne ryger ud i forbindelse med fyringsrunder. Vi har kunnet se bølgerne først i det private og senest i det offentlige inden for det seneste år, siger hun.

At de offentlige arbejdsgivere forskelsbehandler de ældre medarbejdere, har man også registreret i juristernes og økonomernes fagforening, Djøf.

Af de 214 medlemmer, som blev opsagt af det offentlige i 2011, er der en klar overrepræsentation af seniorer. Mens andelen af Djøf-medlemmer over 50 år generelt udgør 19 procent, var antallet af fyrede over 50 år på 37 procent.

I forbindelse med de offentlige fyringsrunder i 2012 anlægger Djøf nu sager om aldersdiskrimination mod både Skat, Moderniseringsstyrelsen og Udenrigsministeriet, skriver Politiken.

I Udenrigsministeriet blev der i foråret fyret 55. Gennemsnitsalderen for akademikere i ministeriet er 46 år, men gennemsnitsalderen på de fyrede akademikere var 57 år.