Feriepenge – En guide til at forstå feriepenge
Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark
Feriepenge optjenes sideløbende med, at du får udbetalt løn, men hvordan fungerer det system egentlig? Bliv klogere med denne guide til feriepenge.

Hvad er feriepenge?

Arbejdsgivere i Danmark har pligt til at betale deres medarbejdere feriepenge. Satsen afhænger naturligvis af, hvor meget du arbejder. En almindelig lønmodtager har ret til feriepenge, der svarer til 12,5 procent af sin løn. For hver måned, du arbejder, optjener du retten til 2,08 feriedage, hvilket løber op i 25 feriedage på et helt år. Vær opmærksom på, at en ferieuge består af 5 og ikke 7 feriedage, når du vil have dem udbetalt.   

Du skal være opmærksom på, at der er to ferieperioder:

Hovedferien er fra 1. maj til 30. september, hvor du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie. Du kan dog godt holde hovedferien efter 30. september, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver. Ferien kan være delt op i uger eller enkelte dage.

De sidste ti feriedage kaldes for øvrig ferie. Du kan holde denne ferie når som helst i ferieåret. Du kan holde mindst fem dage i træk, men du kan også holde enkelte feriedage.

Hvor mange feriepenge har jeg?

Du kan se, hvor mange feriepenge du har til rådighed for det førstkommende ferieår i slutningen af februar eller starten af marts. Hvis du mener, at din arbejdsgiver har givet dig for lidt i feriepenge, og I ikke kan blive enige om det rette beløb, skal du kontakte din fagforening.

Hvis du har valgt at få udbetalt feriegodtgørelse i stedet for at få løn under ferien, skal du være opmærksom på, at feriepengene da kun udgør 12 procent.

Hvornår får man feriepenge?

Du kan få feriepenge udbetalt, når du holder ferie fra dit arbejde. Ferieåret starter den 1. maj og løber til 30. april næste år, og det er i den periode, du kan få udbetalt dine feriepenge. Dine feriepenge bliver udbetalt af FerieKonto, din arbejdsgiver eller en feriekasse.

Du får udbetalt feriepenge tidligst fire uger før, du holder ferie. Hvis du skal søge om penge via Feriekonto, og du ikke har NemID, kan du udfylde en blanket, der giver dig adgang til dine optjente feriepenge. Du finder den på borger.dk.

Der findes to beløbsgrænser for feriepenge. Hvis du har optjent 1.500 kroner eller mindre i feriepenge, når ferieåret begynder, bliver pengene automatisk udbetalt. Hvis du har 2.250 kroner eller mindre til gode, når ferieåret slutter, bliver pengene automatisk udbetalt. FerieKonto udbetaler pengene til din NemKonto.

I begge tilfælde skal du kontakte den, der skal udbetale pengene, hvis du ikke har modtaget dine feriepenge inden den 15. juni.

Jeg har glemt at hæve mine feriepenge

Hvis du har glemt at bestille dine feriepenge inden ferieåret er afsluttet (inden d. 30. april), kan du i nogle tilfælde stadig få feriepengene udbetalt i næste ferieår i perioden 1. maj til 30. september.

For at få dine feriepenge, som du optjente i forrige år, skal der enten have været en feriehindring, eller de ekstra penge skal stamme fra den 5. ferieuge. For travlt på arbejdet er ikke en lovlig grund.  

Hvis du er blevet forhindret i at holde din ferie, fordi du har afholdt barsel, adopteret, aftjent værnepligt eller anden form for tjeneste i forsvaret, været syg eller holdt orlov, så har du haft en gyldig feriehindring. Det betyder, at du stadig har ret til at få udbetalt dine feriepenge.