FAKTA: Det drivvåde Danmark
2017 blev det tiende vådeste år, siden man begyndte at måle i 1874. Foto: Jens Nørgaard Larsen/arkiv/Scanpix
Den danske undergrund er fyldt til randen med stigende grundvand efter et meget vådt 2017.

Flere steder er Danmark ved at drukne i store mængder vand. Årsagen er store nedbørsmængder, og at grundvandet er steget over det meste af landet.

Ifølge professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet er den voldsomme vandmængde et stigende og overset problem, skriver Jyllands-Posten mandag.

* Den samlede nedbør på landsplan endte i 2017 på 849 millimeter, og det gør året til det tiende vådeste, som DMI har registreret, siden de landsdækkende målinger begyndte i 1874.

* Det meste af den nedbør, der rammer jordoverfladen, fordamper direkte fra overfladen. En del løber også via vandløb og kloakker. Den resterende lille del af nedbørsmængden siver ned i jorden og bliver til grundvand.

* Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er på 150 år steget omkring 100 millimeter og forventes fortsat at stige i løbet af dette århundrede.

* Cirka en million danske adresser - ud af de samlede 3,6 millioner adresser - har et meget højt grundvandsspejl (få centimeters dybde) under kraftigt nedbør.

* Det sandsynlige scenarie med ændret klima og mere fremtidigt nedbør vil gøre, at grundvandsspejlet hæves. Det fører til, at områder bliver omdannet til vådområde.

Kilder: DMI, dingeo.dk.

/ritzau/