Faglærte og ufaglærte får op til tre år mindre på pension end akademikerne

Danmark
(Foto: Foto: Pexels)
Ulighed i levealder betyder, at 3F'ere får op til tre år mindre på pension end akademikerne. Samtidig udhules 3F'ernes otium, når pensionsalderen stiger, fastslår ekspert.

En 3F’er med fysisk hårdt arbejde kan se frem til markant mindre tid på pension end en akademiker.

Det skyldes, at et mandligt 3F-medlem på 60 år i gennemsnit lever tre år kortere.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), skriver Fagbladet 3F.

Faktisk er 3F’erne, både mændene og kvinderne, blandt de lønmodtagere, med kortest levetid og dermed også kortest pension.

Mod 3F’erens 81,2 år som forventet levealder kan akademikeren glæde sig over først at dø omkring de 84,4 år.

- Uligheden er vokset i mange år. Og vi må forvente, at forskellen i levealder mellem ufaglærte og faglærte på den ene side og akademikere på den anden vil fortsætte med at stige, siger Henrik Brønnum-Hansen, lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Analysen ser på den forventede levetid for 60-årige lønmodtagere fordelt over forskellige hovedorganisationer, og her er konklusionen klar:

Det er de faglærte og ufaglærte medlemmer af en fagforening under LO, der dør først, og akademikerne lever længst.

Med velfærdsforliget i 2006 begyndte politikerne at hæve danskernes pensionsalder i takt med stigningen i den gennemsnitlige levealder, og med afskaffelsen af efterlønnen i 2011 blev pensionen yderligere sat under pres.

Leder af Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet, Kaare Christensen mener, at den stigende pensionsalder rammer 3F’erne ekstra hårdt.

- Det rammer skævt, fordi tiden på pension er forskellig. Og det rammer ekstra skævt, fordi personer med hårdt fysisk arbejde også i gennemsnit vil være i dårligere fysisk forfatning, når de rammer pensionsalderen, siger han.

Cheføkonom i AE Lars Bjørsted pointerer, at tallene understreger en stor social ulighed.

- Sammenholdt med de undersøgelser, som viser, at mange 3F’ere går på arbejde med store smerter, siger tallene, at mange 3F’ere vil have svært ved at klare et arbejde helt frem til pensionen. Der er brug for flere nødudgange fra arbejdsmarkedet, og det er også derfor, at vi nu diskuterer, om der skal være ret til en tidligere pensionsalder for visse grupper i samfundet, siger han. 

Fagbladet 3F

Nyheder

Nye ferieregler:

Du får færre penge

på kontoen