Eksperterne anbefaler: Sådan får vi et arbejdsmarked vi kan holde til

Arbejdsliv
LO har bedt en ekspertgruppe om at komme med anbefalinger til, hvordan vi indretter et arbejdsmarked, der modvirker nedslidning. (Foto: Foto: Iris/Scanpix)
Hvis danskerne skal arbejde til de bliver over 70 år, skal arbejdsmiljøet prioriteres meget højere, end det bliver i dag, mener Teknologirådets eksperter.

"Arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl."

Sådan lød det i marts 2017 fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Han har derfor sat gang i et stort arbejde med at gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen.

I den forbindelse har LO bedt Teknologirådet om at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe, som torsdag præsenterer 12 anbefalinger til en forbedret arbejdsmiljøindsats. Den skal være med til at sikre, at flere danskere kan holde til at arbejde, indtil de når pensionsalderen.

Her er ekspertgruppens anbefalinger

 1. Arbejdstilsynet får ansvar for at sikre en mere sammenhængende og koordineret arbejdsmiljøindsats
 2. Arbejdstilsynet skal være stærkt og stabilt som fundament for en styrket arbejdsmiljøindsats, det kræver større og mere stabile bevillinger
 3. Forskning i arbejdsmiljø skal være bredt og dækkende, og resultaterne skal formidles sådan, at virksomheder og medarbejdere forstår dem
 4. Den virksomhedsnære rådgivning og vejledning skal styrkes, der skal stilles krav til virksomhederne om, at de anvender rådgivningen
 5. Før ledelsen i en virksomhed beslutter at gennemføre større forandringer, skal den vurdere, hvordan de påvirker arbejdsmiljøet
 6. Når opgaver sendes i udbud, skal der stilles krav til arbejdsmiljøet ved udførelsen af arbejdet, Arbejdstilsynet skal holde øje med, at kravene efterleves
 7. Øget myndighedsindsats for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, også i brancher hvor der er ikke er tradition for at beskæftige sig med psykisk arbejdsmiljø
 8. Arbejdstilsynet og pensions- og forsikringsselskaber bør stille viden til rådighed for forskning og forebyggelse
 9. Arbejdsintensiteten bør tilpasses sådan, at den ikke skader de ansattes helbred og forringer deres mulighed for, at de opnår et godt og langt arbejdsliv
 10. Opsøgende rådgivning om muligheden for at skifte spor i arbejdslivet. I visse brancher skal alle over 50 år have en realkompetencevurdering
 11. I udvalgte fag og brancher bør medarbejderne tilbydes fysisk aktivitet i arbejdstiden
 12. Støtteordning til udvikling af ny arbejdsorganisering og tekniske hjælpemidler, som mindsker belastningen af de ansatte

Teknologirådets ekspertgruppe foreslår, at politikerne hvert år afsætter mindst 500 millioner kroner til en permanent fond, som kan finansiere tiltagene, og at det igen bliver muligt at søge om midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Teknologirådets ekspertgruppe

Teknologirådet nedsatte i foråret 2017 en uafhængig arbejdsgruppe, som torsdag præsenterer 12 politiske anbefalinger til at styrke den danske arbejdsmiljøindsats set i lyset af den stigende pensionsalder. Ekspertgruppen består af:

Kaare Christensen, professor på Syddansk Universitet

Peter Hasle, professor på Aalborg Universitet

Andreas Holtermann, professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Jens Jensen, CEO i Working Environment Consulting, tidligere direktør i Arbejdstilsynet

Flemming Pedersen, direktør i TeamArbejdsliv

Eksperterne repræsenterer sig selv og ikke deres organisationer.

Nyheder

Nye ferieregler:

Du får færre penge

på kontoen