Dødsstraf i vente til fanger på Guantanamo
Når fangerne på Guantanamo-basen skal for en militær domstol, vil mange af de forbrydelser, de kan tiltales for, udløse dødsstraf.

De regler for Guantánamo-fangernes rettergang, som det amerikanske forsvarsministerium offentliggjorde torsdag, vil givetvis betyde dødsstraf for mange af de tiltalte.

Strafferammen på de 28 forhold, som de illegale kombatanter kan straffes efter, tillader dødsstraf, hvis deres kamphandlinger har forårsaget dødsfald af »beskyttede personer«, altså personer som er omfattet af Genevé-konventionen.

Således vil mord, angreb på civile, gidseltagning, brug af gift som våben, brug af civile som skjold, tortur, inhuman behandling og mishandling af civile, kapring af fartøjer, terrorvirksomhed og sammensværgelser udløse dødsstraf, hvis beskyttede personer har ladet livet som følge heraf. Derudover kan Guantánamo-fangerne også kunne idømmes dødsstraf, hvis de har deltaget i spionage imod USA.

Hvis der ikke kan bevises en direkte sammenhæng mellem kamphandlingerne og døden af beskyttede personer, kan der kun idømmes livsvarigt fængsel.

Reglerne fastslår samtidigt, at de illegale kombantanter kan idømmes dødsstraf, hvis de har dræbt amerikanske soldater. Modsat deres amerikanske modstandere er Guantánamo-fangerne nemlig ikke beskyttet af reglerne om »legal« krigsførelse.