Erhvervsministeriet

50 mio. kr til digital opgradering af SMVer og nytænkning af turisme-tilbud

To nye projekter har i dag fået tilsagn om 50 mio. kr. i medfinansiering fra EU's Regionalfond. Projekterne skal gøre op til 75 små- og mellemstore virksomheder mere digitale og skabe innovation og nye virksomheder inden for turisme-erhvervet.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
To landsdækkende initiativer, "Industri 4.0: DigitaliseringsBoost" og "TOURISMX", har netop fået tilsagn om i alt knap 50 mio. kr. i medfinansiering fra den nationale pulje af EU-strukturfondsmidler.

Knap 40 ud af de 50 mio. kr. går til at gøre SMV'er mere digitale.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Mange af de små- og mellemstore danske virksomheder er bagud på digitalisering. Ved at skabe nye samarbejder med eksperter og vidensinstitutioner, kan vi med midlerne give op til 75 SMV'er et digitalt løft, og dermed også bidrage til vækstskabelse og udvikling af mindre virksomheder rundt om i landet."

Væksthus Syddanmark står i samarbejde med de øvrige væksthuse bag projektet Industri 4.0: DigitaliseringsBoost. Projektet forventer, at mindst 75 virksomheder vil deltage og samarbejde med videninstitutioner om udvikling af nye koncepter og produkter. Projektet modtager ca. 39,7 mio. kr. i medfinansiering fra Regionalfonden til at etablere innovationssamarbejder, der fokuserer på at skabe vækst i SMV'er inden for digitalisering og Industri 4.0.

Turisme-innovation

Samtidig modtager TOURISMX-projektet knap. 10 mio. kr. i EU-medfinansiering til en landsdækkende innovationsindsats i turismeerhvervet. Projektet skal drives af Dansk Kyst- og Naturturisme, og Wonderful Copenhagen og tre universiteter med forskning på turismeområdet er samtidig partnere i projektet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Vi vil gerne have flere og mere tilfredse turister i Danmark, og vi ved, at turisterne efterspørger attraktive oplevelser og "value for money". Hvis vi skal indfri turisternes forventninger, kræver det løbende udvikling og innovation i hele turismeerhvervet også de mange små- og mellemstore virksomheder. En øget innovationskraft kan bidrage til at styrke produktivitet og konkurrenceevnen i dansk turisme, og til at vi kan indfri ambitionerne i den nationale strategi for dansk turisme."

Kontaktperson: Rikke Thøfner Angel, kommunikationsmedarbejder i Erhvervsstyrelsen: rikang@erst.dk og telefon 3529 1789.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer årligt 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Programmerne investerer i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri med afsæt i regionernes styrkepositioner.

Ca. 7,5 pct. af regional- og socialfondsmidlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes i tværregionale projekter inden for de rammer, som fremgår af de to strukturfondsprogrammer. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om tildeling af midler under den nationale pulje.

Læs mere på www.regionalt.dk
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.