home a/s 2017 blev en fin årgang på boligmarkedet
2017 bød på flest hushandler i 10 år - ejerlejlighedspriserne er nu de højeste nogensinde
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
BEDSTE HUSSALG I 10 ÅR: Opadgående salgskurve ind i 2018

Boligmarkedet 2017 sluttede af med ekstra hop i hus- og lejlighedshandler - og fornyet luft under lejlighedspriserne sidst på året, mens huspriserne fladede ud, viser Home kvartalfokus for 4. kvartal 2017.

Resumé og kommentar herunder. Se venligst alle detaljer, grafer, tabeller mm. i vedhæftede indeks.

Resumé:

2017 endnu et godt år for husejerne

Alle regioner trak priser op i 2017 - flest hushandler på landsplan i 10 år

Vi kan nu sammenligne priser og handler i hele 2017 med hele 2016.

homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 6,6 % i 2017 i forhold til 2016. Denne fremgang var drevet af prisstigninger i alle landets regioner.

Tal for handelsaktiviteten for huse viser, at handelsaktiviteten steg 7,3 % i 2017 sammenlignet med 2016. Salget af huse er dermed på et højt niveau i forhold til årene efter finanskrisen.

Den seneste måned fra november til december faldt huspriserne med 0,2 % fra november til december sidste år (sæsonkorrigeret) - når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.

Samlet set var huspriserne omtrent uændrede fra 3. kvartal til 4. kvartal (sæsonkorrigeret). Prisstigningen fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 er på 2,9 %. Sidst i 2017 er prisudviklingen på husene altså fladet ud.

Det generelle prisniveau i samfundet faldt en smule fra 3. til 4. kvartal, og derfor steg de reale huspriser en anelse i samme periode (sæsonkorrigeret).

Kilde: home/Danske Bank - kvartalsfokus 4. kvt 2017

---------

Ejerlejlighedspriserne er nu de højeste nogensinde

De reale lejlighedspriser (renset for inflationen) steg med 2,9% fra 3. til 4. kvartal (sæsonkorrigeret) - til det højeste niveau nogensinde målt på landsplan

homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i gennemsnit steg 10,7 % i 2017 i forhold til 2016 - en kraftig stigning på et enkelt år.

Tal for handelsaktiviteten for ejerlejligheder viser, at handelsaktiviteten steg 5,2 % i 2017 i forhold til 2016. Dermed lå handelsaktiviteten på et højt niveau.

Fremgangen var især drevet af prisudviklingen i Region Hovedstaden, hvor pri-serne i 2017 steg med 11,0 % i forhold til året før.

Ejerlejlighedspriserne steg 1,8 % fra november til december (sæsonkorrigeret) - når man måler prisudviklingen som et tremåneders gennemsnit. Det betyder, at handelspriserne steg med 2,8 % fra 3. til 4. kvartal (sæsonkorrigeret). Prisstignin-gen fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 er på hele 13,6 %.

De markante prisstigninger på ejerlejligheder skyldes i høj grad udviklingen på det københavnske projektlejlighedsmarked, hvor priserne steg kraftigt i andet halvår.

Det generelle prisniveau i samfundet faldt en smule fra 3. til 4. kvartal, og derfor steg de reale lejlighedspriser med 2,9% fra 3. til 4. kvartal (sæsonkorrigeret) - til det højeste niveau nogensinde.

Kilde: home/Danske Bank - kvartalsfokus 4. kvt 2017

KOMMENTAR fra relationschef i Home, Mads Ellegaard:

2017 sluttede med manér med ekstra mange handler, viser Home kvartalsfokus, der samler op på boligpriserne og handlerne i 4. kvartal - og dermed også for året som helhed.

"For huse og rækkehuse endte salget som det bedste i 10 år med godt 7 % flere end i 2016, som også var et godt år."

Fremgangen i både handler og salgspriser for huse nåede ud i alle regioner.

"2017 blev året, hvor de gode takter fra de største byers boligmarkeder endelig bredte sig som ringe i vandet ud til resten af landet," slår Mads Ellegaard fast.

Huspriserne sprudlede mest i starten af året, mens salget af huse for alvor bed sig fast sidst på året, forklarer han.

"Mens prisstigningerne fladede lidt ud mod årets slutning, blandt andet fordi der blev solgt forholdsmæssigt flere af de billigere huse uden for de største byer, så fik salget ny luft og gik faktisk mere frem i fjerde kvartal end for året generelt," fortæller Home-chefen.

Lejlighederne fik også ny energi i slutningen af 2017 - efter tendens til stagnation i månederne efter sommerferien.

"Salget af lejligheder gik mere frem i årets sidste tre måneder sammenlignet med samme måneder i 2016, end det gjorde i året generelt, og priserne fik også ny medvind - igen med hovedstaden som lokomotiv blandt andet drevet af projektsalget - de nyopførte lejligheder - som også solgte godt i slutningen af 2017."

Fremgangen sidst på året betød, at lejlighedspriserne nåede en ny milepæl i december.

Renset for inflationen overhalede prisen for en kvadratmeter lejlighed i december den tidligere pris-top fra juni 2006 med 1,3 % opgjort på landsplan. I rene salgspriser koster lejlighederne ca. 20 % over dengang.

Boligåret årgang 2018 tegner også godt, vurderer Home - der er udsigt til mindst lige så god en 'aftapning' som i 2017.

Home fremvisningsindeks, som udsendes i samarbejde med Danske Bank viser, at der i december var 15 % flere købere på fremvisning af huse end i samme måned året før, og for lejligheder var det næsten 10 % flere.

"Køberne har taget forskud på foråret, der er en stor optimisme og vækst i samfundet, og økonomerne forventer, at renten forbliver lav i hele 2018, så der er gødet til et godt salg igen i år, så med mindre der sker politiske indgreb eller renten pludselig tager et hop op, ser det fornuftigt ud," siger Mads Ellegaard.

Home spår, at 2017 ender på ca. 77.500 boligsalg i almindelig fri handel via landets ejendomsmæglere (huse, lejligheder og sommerhuse), når de officielle statistikker er endeligt opgjorte. 2018 ender med over 80.000 handler, spår Home.

"Boligmarkedet har været på rette spor et par år, men det er er først nu, det for alvor er tilbage målt på handler, hvis vi ser på det historiske gennemsnit. I de 'vilde' år midt i 00'erne var det helt oppe omkring 90.000 handler," fortæller Mads Ellegaard.

----
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.