Nej tak til rygning kan koste dagpengeretten

Fra 1. januar 2017 koster det ledige tre ugers dagpenge, hvis de takker nej til at arbejde steder, hvor de udsættes for passiv rygning. Sker det to gange, ryger hele dagpengeretten.
Passiv rygning er nu ikke længere en godtaget undskyldning for at takke nej til et arbejde.
Passiv rygning er nu ikke længere en godtaget undskyldning for at takke nej til et arbejde. Foto: Morten Germund/Scanpix

Er du ledig, og får du tilbudt arbejde på en tilrøget bodega, kan du ikke sige nej til jobbet. I hvert fald ikke hvis du vil beholde dine dagpenge. Sådan bliver reglerne, når det nye dagpengesystem træder i kraft i 2017.

I udgangspunktet skal du som ledig på dagpenge takke ja til alt arbejde, du får tilbudt eller bliver henvist til. Ellers får du karantæne og må undvære tre ugers dagpenge svarende til op til 12.405 kroner. Hvis du takker nej to gange inden for 12 måneder, mister du med ét hele din ret til dagpenge.

Straffen falder dog ikke, hvis din afvisning bunder i en af de såkaldte "gyldige grunde". En af de gyldige grunde er udsættelse for passiv rygning. Det betyder altså, at du i dag kan takke nej til et arbejde, hvor du bliver udsat for passiv rygning uden at du skal frygte en økonomisk straf. Arbejdet kan for eksempel være på væresteder, varmestuer og på mindre værtshuse.

Men med den nye dagpengeaftale, som landede torsdag, er passiv rygning ikke længere en godtaget undskyldning for at takke nej. Det betyder, at det kan koste ledige op til 12.405 kroner eller sågar hele dagpengeretten, hvis de nægter at lade sig udsætte for passiv rygning på arbejdet.

Risikerer lungekræft

I Kræftens Bekæmpelse er man ikke begejstrede. Der er nemlig solid dokumentation for, at passiv rygning er ganske farligt.

- Der er ingen som helst tvivl om, at tobaksrøg er stærkt kræftfremkaldende. Det er det også, hvis man ikke selv ryger, men bliver udsat for det gennem sit arbejde, fortæller Niels Them Kjær, projektchef for rygestop og tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Han pointerer, at problemet først og fremmest ligger i rygeloven. Men sikkert er det, at passiv rygning på arbejdet kan være direkte årsag til kræft og andre sygdomme.

- Der er ikke-rygere, der har fået arbejdsskadeerstatning, fordi de har arbejdet i røgfyldte lokaler. Man risikerer ganske enkelt at blive meget alvorligt syg af lungekræft og en lang række andre sygdomme, siger Niels Them Kjær.

Fakta: Gyldige grunde

Som ledig på dagpenge skal du i udgangspunktet tage imod alt arbejde, som du får tilbudt eller bliver henvist til. Ellers mister du første gang tre ugers dagpenge. Anden gang mister du hele dagpengeretten. Du slipper dog, hvis årsagen til din afvisning er på listen over de såkaldte "gyldige grunde".

Denne paragraf afskaffes helt ifølge den nye dagpengeaftale:

  • § 14: Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis medlemmet udsættes for eller risikerer at blive udsat for passiv rygning på en arbejdsplads, hvor det er besluttet at tillade at ryge efter §§ 13 og 22 i lov om røgfri miljøer.

Man har dog stadig ret til at takke nej, hvis man kan få en læges dokumentation for, at man på grund af sit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre arbejdet, eller at arbejdet vil medføre, at der opstår eller sker en forværring af helbredsmæssige problemer, herunder problemer ved graviditet.

Kilde: Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed


UDVID

Kommission: Væk med reglerne

At passiv rygning fjernes som en "gyldig grund" til at takke nej til arbejde, skyldes i første omgang, at dagpengekommissionen anbefalede at gøre netop det. Det skyldtes et ønske om at gøre systemet mere enkelt og digitalt.

- Vi har gennemgået alle de gyldige grunde, som har været. De grunde, som kunne skrives ind i lovgivningen andre steder, som ikke kunne digitaliseres eller som stort set ingen anvendelse har haft, har vi fjernet, forklarer Nina Smith, professor ved Aarhus Universitet og formand for dagpengekommissionen.

Derfor har kommissionen anbefalet at fjerne de "gyldige grunde", som ikke berørte så mange mennesker - herunder punktet om passiv rygning.

- Vi har spurgt ude i A-kasserne, hvilke gyldige grunde, der havde stor anvendelse, og som derfor betød noget, for mange mennesker. Det har været kriteriet for, hvordan vi er gået til værks, siger Nina Smith.

Socialdemokrater: Vi kigger på problemerne

Hos Socialdemokraterne indrømmer beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen, at listen over "gyldige grunde" ikke var det, der blev brugt mest tid på at drøfte blandt forligspartierne. Han mener dog, at det er fornuftigt at fjerne flere af de "gyldige grunde".

- Samlet set fylder dagpengereglerne over 20.000 sider. Det er et mareridt at finde rundt i den jungle, og derfor har det været en opgave at forenkle systemet, siger Leif Lahn Jensen.

Derfor er punktet med passiv rygning strøget.

- Skal man skrive en lov, hvor der er forbehold for hver eneste uretfærdighed, så bliver loven også længere og mere kompliceret. Så må vi se, om det giver nogle problemer. Hvis det sker, må vi tage det i forligskredsen, siger Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokraterne.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.