Trods fast job og god løn: Slagteriarbejderen Mohamed står alligevel til udvisning
Slagteriarbejderen Mohamed Ibrahim står til at blive udvist af Danmark, selvom tjener en god løn. Foto: Nikolaj Søndergaard
Den somaliske slagteriarbejder Mohamed Ibrahim fra Thy står alligevel til at blive udvist.

De danske myndigheder er ikke indstillet på at give den somaliske slagteriarbejder Mohamed Ibrahim fra Thy opholdstilladelse efter den såkaldte beløbsordning.

Hans advokat er chokeret:

- Jeg føler, man går efter manden og ikke længere efter bolden, siger advokat Julia Jensen til DR P4 Midt & Vest.

I januar fik Mohamed Ibrahim lønforhøjelse, da han skiftede til natholdet på slagteriet Tican i Thisted. Dermed kom han med den gennemsnitlige akkord op på en årsløn på 422.000 kroner.

Ifølge beløbsordningen i Udlændingeloven skal man minimum tjene 418.000 kroner om året. Og hans advokat forventede, at han dermed levede op til reglerne for at få ophold efter beløbsordningen.

Men i en partshøring skriver SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet, at man ikke vil lægge Mohameds akkordløn til grund for afgørelsen - men kun den løn, han er garanteret.

Advokat Julia Jensen opfatter sin klients løn som en garanteret standardløn, som udbetales på fuldstændig samme vilkår som til hans danske kolleger:

- Jeg mener, SIRI er gået for langt i deres formålsfortolkning af paragraffen, siger Julia Jensen til DR P4 Midt & Vest.

Af lovgivningen om beløbsgrænsen fremgår det, at lønnen kun kan bestå af grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspensioner og udbetalte feriepenge. Akkordløn bliver ikke nævnt.

- Jeg ser, man lukker den ene mulighed efter den anden for at give Mohamed mulighed for at generhverve sin opholdstilladelse. Og det synes jeg er fuldstændig utilstedeligt, siger Julia Jensen.

DR P4 Midt & Vest fortalte i januar om den såkaldte "kattelem", som giver Mohamed Ibrahim og andre flygtninge mulighed for at generhverve deres opholdstilladelse, hvis de kan dokumentere, at de har haft to års uafbrudt ansættelse på almindelige vilkår.

Flere politikere stillede spørgsmål til kattelemmen - og det har netop fået Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg til at melde ud, at hun nu ønsker at smække kattelemmen i og helt afskaffe toårs-reglen.

Advokat Julia Jensen ser et mønster:

- Det er udtryk for, at man politisk vil lukke de åbninger, der er for at udlændinge kan generhverve deres opholdstilladelse. Hvis man er kommet her til på asyl, er der efterhånden ingen muligheder tilbage, siger Julia Jensen.

Julia Jensen forventer, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration afgør sagen endeligt i løbet af en måned.

Mohamed Ibrahim er bare en af flere hundrede somaliere som har mistet deres opholdstilladelse, fordi Udlændingestyrelsen vurderer at sikkerheden i Somalia er forbedret.